./fotky/Digitalni fotky 2011D - Cina 3 Jzap/

Předmluva k roku 2011 ( Čína, část 3, jihozápad)


Čína část – jihozápad obsahuje v každém odstavci na začátku vždy rozsah skutečně v Číně nafocených pětičíselných fotek v závorce (od číslaP - k čísluP) a za rovnítkem v další závorce : počet fotek uveřejněných na WEBu ze skutečně nafocených =(počet x -ze z) v kulatých závorkách nebo /x -ze z/ v šikmých závorkách. Číselné údaje v /šikmých závorkách/ se týkají fotek pořízených ve ztížených podmínkách přes okna autobusů, a lanovek za jízdy, a ze zasklených pevných výhledů .Poněvadž první dvojice čísel v závorkách udává rozsah celkového počtu v popsané lokalitě nafocených snímků, může si návštěvník udělat představu, jak mne která lokalita „fotograficky“ zaujala anebo jak byla veliká a hlavně zajímavá.

(/08354P – 08426P/) = na WEBu : (7 ze 73) z 21.05. 11. : z cesty autobusem z Lijiangu k soutěsce skákajícího tygra a zpět v provincii Yunnan. Po ranním výjezdu  autobusem jsem vyfotil přes jeho sklo za jízdy první pohled na horský hřbet /=08353P/ a při další jízdě s dalekou vyhlídku po zastavení autobusu s kopcem v popředí (=08356P) a další okolní krajinu s řekou a horami opět z autobusu /= 08369P – 08380P/ k první zastávce, kterou navrhl řidič autobusu, že je možno od ní vykonat část výletu na gumových raftech po řece Jang-c´ - ťiang (=08384). Tohoto výletu se někteří , včetně mne, vzdali vzhledem k podezřelému stavu stále dofukovaných, ucházejících gumových raftů a vzhledem k větru, který čeřil vlny řeky. My zbývající jsme pokračovali krajinou /=08388/ k místu u řeky s vyšlapanou pěšinkou (=08390P), kde jsme očekávali na raftech připlouvající část výpravy. Pokračovali jsme pak po,opravované silnici, která se spíše podobala tankodromu, stále s blízkými výhledy na řeku, která lemovala celou cestu až k mostu přes ni /=08401P – 08424P/ Za mostem už bylo parkoviště autobusů a čekala nás asi tříkilometrová pohodlná procházka soutěskou skákajícího tygra na řece Jinsha( také Yangzi) (=08427P – 08495P) z velké části bez stoupání , místy pod skalními převisy, podél řeky, soutěskou pod Sněžnými horami Nefritového draka dosahujícími výšky až skoro 5600 m.n.m. až k jejímu zúžení . První strmý úsek vzhůru po schodech byl až těsně před koncem stezky a umožňoval výhled na peřeje řeky (=.08485P – 08487P). Zde si , podle legendy, zachránil život lovený tygr přeskokem peřejí na druhou stranu řeky. Tento přeskok je tam i nenápadně zobrazen sochou ke skoku připraveného tygra, kterého jsem si zprvu nevšiml a musel se k soše vrátit, abych ji mohl vyfotit nejdelší ohniskovou vzdáleností, ,kterou jsem měl k dispozici ,f: 200 (=08491P). pozdě odpoledne jsme se vrátili autobusem do Lijiangu.

(/08496P – 08647P/) = na WEBu : (/36 ze152/) z 22.05.11. : z cesty autobusem z Lijiangu do Dali v provincii Yunnan. Cesta dlouhá kolem 200 km trvala kolem pěti hodin Brzy po výjezdu z Lijiangu se nám naskytl nádherný dálkový pohled na pohoří Nefritového draka, pod kterým jsme se pohybovali v soutěsce předchozí den. Trvalý spěch při jízdách mi nedovolil vyměnit široký objektiv za vhodnější s delším ohniskem, takže hory , i když bylo krásné fotografické počasí, za čtyřproudou silnicí, kterou bylo nutno přeběhnout, nevynikly tak, jak by bývaly mohly vyniknout (= 08503P). Celou další cestu jsem pilně fotil z autobusu pohoří, vodní plochy, obdělávaná pole , vesničky /= 08505P – 08552/ průjezd městečkem Ch Quin s uličními obchody a nepořádkem před nimi i s neopatrným motocyklistou , který za sebou vezl dítě a za ním dalšího dospělého /=08558P – 08561/. Další obrázky rovněž pocházejí ze zemědělské krajiny s rýžovými a zeleninovými poli /=08567P – 08605P/ a moc se neliší kvalitou od fotek z první daleké vyhlídky po zastavení autobusu: (08611P – 08615).Pokračují opět fotky z jedoucího autobusu s poli, na kterých pracují skupiny lidí jenom s primitivní technikou (08619P – 08641P).

(08645P – 08711P) = na WEBu : ( 18 z 67) z 22.05.11. Dali , výlet plavbou přes jezero Érhái Hú do vesničky Wen Bi a zpět,  večerní a noční procházka městečkem Dali v provinci Yunnan. Dali je historické městečko na západním břehu jezera Érháí Hú v nadmořské výšce 1900 m, s městským hradbami a branami na všech 4 stranách města. V 6.století bylo v hlavním městem povstalecké, muslimské provincie. Hotel Upřímné studny, ve kterém jsme bydleli, byl „nejevropštější“ ze všech, ve kterých jsme za dobu pobytu v Číně bydleli, s velkou centrální, otevřenou halou. (=08645P) . Plavbou přes jezero Érhái Hú (=08654P) jsme navštívili vesničku Wen Bi s přístavištěm rybářských loděk, nedlážděnou pobřežní silničkou, místním malým klášterem a domkem pana Zhaha,(08575P – 08663P) s početnou rodinou, čítající s manželkou, dvěma bratry a jejich ženami, babičkou, dědečkem a s počtem kolem šesti dětí asi 14 členů tradiční čínské rodiny se zástupci všech generací. U rodiny jsme obědvali na dvorku a dívali se přes hranici dvorku na jezero (=08668P) a po jezeře jsme opět pluli zpět (08673P) do Dali. V podvečer a večer jsme ještě navštívili městečko Dali s obchůdky, ozdobnou kamennou bránou, jednou kruhovou uliční bránou ,branou s  u nás za socialismu obvyklými hesly na rudém podkladu malebnými vodními kanálky s malými můstky a patrovými branami s výhledem na okolní město a hory z jedné z nich (= 08682P – 08711P)

(08712P – 08891P)= na WEBu ( 47 ze 179) z 23.05.11. Dali návštěva areálu Tři pagody . Po snídani v hotelu Upřímná studna formou švédského stolu v Dali, kde jsem si vyfotil prostornou jídelnu a hlavní portál hotelu (=08718P a 08721P) jsme navštívili asi 2 km severozápadně od města areál Tři pagody. Nejvyšší z nich, pagoda Quianxun, je 70 m vysoká má 16 úrovní a byla postavena v polovině 9. století, obě vedlejší mají deset úrovní a jsou vysoké 42 m. Nejdříve jsme prošli klášterním areálem s čínskými lvy a dálkovým pohledem na tři pagody (=08726P a 08728P) kolem nádherných budov s Azurovými horami v pozadí s interiéry s oltáři a malebnými „loděmi“ na pálení vonných tyčinek před budovami(=08731P – 08749P) až ke mramorové kašně (08754P) kolem další klášterní budovy k trojité bráně (08757P – 08760P, za níž jsme vystoupili na patrovou věž s výhledem na azurové hory v pozadí a na areál kláštera pod námi (08767P – 08770P). Navštívili jsme pak další interiéry klášterních budov s oltáři a zpětnými pohledy na Azurové hory a interiéry s mystickými bytostmi a svatými.(08781P – 08842P). Konečně jsme se dostali na dohled už zmíněných tří pagod (=08850P) a po projití chodníkem za malebným kruhovým vchodem (=08852P) jsem se dostali k jezírku, v němž se kouzelně zrcadlí všechny tři nebo některé ze tří pagod a kde je kumšt vyfotit si tuto malebnou část pokud možno bez turistů (=08854P - 08860P). Pak už jsme šli se zpětnými pohledy na pagody a kolem umělých jezírek s další spoustou fotografujících a hlavně rušících ostatní a rychlejší, spěchající fotografy, mezi které se počítám i já (08864P – 08888P) k východu z areálu

(08892P – 09027P)= na WEBu (30 ze 109) z 23.05.11. procházka po Azurových horách nad Dali s výhledy na město a jezero Érhái Hú v provincii Yunnan. Po skončení prohlídky areálu Tři pagody jsme vyjeli ke schodišti a vyšli po 164 schodech na dolní stanici lanovky , kterou jsme vyjeli na horní stanici, cestou s výhledem na Dali a jezero Érhái Hú, přes které jsme se  předchozího dne plavili /= 08897P/ a po dalších 334 schodech jsme došli na stezku po vrstevnici hory dlouhou 11,5km . Z ní jsem nafotil spoustu hlubokých pohledů do zaříznutých údolí hory,která zde (=nejmenují pod čísly), pohledy na horské potoky a také na 2 kohouty na jednom smetišti (08948P – 08951P), průhledy mezi širšími údolími na město Dali a jezero Érhái Hú v mírném oparu (08971P – 08983P ), pěšiny lesem (08920P a 08987P), kamenité rokle (08997P a09001P), a vrcholné závěrečné výhledy na město a jezero ke konci procházky (09006P – 09023P)

Po návratu do Dali jsme odjeli na nádraží a nočním lehátkovým vlakem do Kunmingu stále v provincii Yunnan.

(09028P – 09035P) = na WEBu : (2 z 8) z 24.05.11. Kunming v provincii Yunnan. Při ranním čekání na návrat ostatních ze snídaně ve městě, kam nás dovezl z nádraží autobus jsem si vyfotil dvojitou čínskou bránu (=09030) naproti výškovým moderním budovám (=09032P)

/09036P – 09058P/ = na WEBu : /6 ze 23/ z 24.05.11. Cestou z autobusu z Kunmingu do areálu Kamenného lesa Shílín v provincii Yunnan jsem vyfotil krajiny s poli, s vyššími mezemi, které si ještě pamatuji z naší „předsocialistické“ doby, ale která by se těžko vyskytovala v tak obtížném kopcovitém terénu, na prudkých svazích u nás, nepřístupná jakékoliv zemědělské technice, takže musí být bezpochyby i bez nejprimitivnější mechanizace obdělávána výlučně ručně.

(09059P – 09253P) na WEBu : (61 ze 194) z 24.05.11. Kamenný les Shílín , v provincii Yunnan, procházka areálem. Kamenné lesy ( Petrified Forest) jsem už viděl v roce 1999 v USA ( viz na tomto WEBu rok 1999, USA – 3.část : fotky 19652R – 19769R). Zde se jednalo hlavně o rozlehlý areál opravdu stromů „zkamenělých “ v půdě státu Arizona .čili o skutečné zbytky pravěkého lesa, spíše jeho jednotlivých stromů. Kamenný les v Číně , asi 120 km jihovýchodně od skoro 4 milionového města Kunming není lesem stromů, ale souborem skalisek , vápencových suků a sloupů, přetvořených erozí větru a deště do fantastických podob, hustě nashromážděných na ploše asi 6 x 4,5 km, která les počtem skalisek spíše jen připomínají. Mezi skalisky se prochází po zpevněných chodnících a schodech, místy i tak úzkých a někdy i nízkých, že je nutno sundat ze zad překážející ruksak a hlavně se trpělivě míjet se spoustou návštěvníků tohoto unikátního areálu,který byl kdysi také skryt pod mořem. Už ve vstupní hale se míjíme se skupinou dívek v místních barevných krojích kmene Sani (=09060P), které provázejí za poplatek turisty areálem. Po úvodních krocích kolem jezera a s průhledy na skaliska mezi stromy (09065P – 09070P) jsme prošli kratším okruhem hojně navštěvovaným turisty s fantastickými, dlouhými hroty sklal s kolmými,podélnými prohlubněmi a otvory (09073P – 09084) , místy čnícími nad vodou jezírek a kanálů (09089P – 09099).Po dlážděných pěšinách jsme prošli dlouhými chodníky mezi vysokými skalami (09102P – 09118P) a vystoupali na vyhlídkový pavilon, s něhož jsme mohli pozorovat areál s nadhledu (09124P – 09132) a pak jsme se ponořili do užších chodníků, schodů a průlezů mezi skalami už s menším počtem turistů (09134 -09176), které nás přivedly k delšímu okruhu procházek s rozvolněnějšími pohledy na skály na udržovaných loukách se širokými pěšinami a silničkou a skalisky mezi stromy (09182P -,09246), které nás dovedly zpět ke vstupní oblasti s jezerem (09251P – 08253P)

/09254P – 09279P/ na WEBu : (6 z 26) z 24.05.11. cestou zpět z Kamenného lesa do Kunming v provincii Yunnan, jsem vyfotil pohledy na okolní krajinu s řekou, jezerem a rozlehlou rovinou s velkým počtem skleníků pod horským hřbetem /=09255P -09273 a přijel na okraj skoro 4milionového města Kunming

/09280P – 09290P/ na WEBu : /5 z 11/ z 24.05.11. z průjezdu městem Kunming k letišti Kunming před odletem do Guillinu jsem vyfotil cestou z autobusu průjezd kolem smělých dálničních oblouků o velkém průměru s lesíky stromů mezi nimi /09282P – 09289P/ tohoto velkoměsta.

08354P.jpg

08356P.jpg

08361P.jpg

08369P.jpg

08370P.jpg

08380P.jpg

08384P.jpg

08388P.jpg

08390P.jpg

08401P.jpg

08409P.jpg

08418P.jpg

08419P.jpg

08421P.jpg

08424P.jpg

08431P.jpg

08435P.jpg

08438P.jpg

08439P.jpg

08443P.jpg

08448P.jpg

08453P.jpg

08465P.jpg

08468P.jpg

08470P.jpg

08471P.jpg

08472P.jpg

08476P.jpg

08479P.jpg

08482P.jpg

08483P.jpg

08485P.jpg

08487P.jpg

08491P.jpg

08503P.jpg

08505P.jpg

08514P.jpg

08517P.jpg

08519P.jpg

08527P.jpg

08534P.jpg

08542P.jpg

08552P.jpg

08558P.jpg

08559P.jpg

08561P.jpg

08567P.jpg

08571P.jpg

08572P.jpg

08579P.jpg

08580P.jpg

08586P.jpg

08591P.jpg

08596P.jpg

08600P.jpg

08605P.jpg

08611P.jpg

08612P.jpg

08615P.jpg

08619P.jpg

08621P.jpg

08623P.jpg

08624P.jpg

08625P.jpg

08631P.jpg

08633P.jpg

08635P.jpg

08639P.jpg

08641P.jpg

08646P.jpg

08654P.jpg

08657P.jpg

08658P.jpg

08661P.jpg

08663P.jpg

08668P.jpg

08673P.jpg

08682P.jpg

08683P.jpg

08684P.jpg

08687P.jpg

08690P.jpg

08696P.jpg

08701P.jpg

08704P.jpg

08710P.jpg

08711P.jpg

08718P.jpg

08721P.jpg

08726P.jpg

08728P.jpg

08731P.jpg

08733P.jpg

08734P.jpg

08742P.jpg

08743P.jpg

08746P.jpg

08749P.jpg

08754P.jpg

08757P.jpg

08758P.jpg

08760P.jpg

08767P.jpg

08770P.jpg

08781P.jpg

08787P.jpg

08790P.jpg

08799P.jpg

08800P.jpg

08806P.jpg

08811P.jpg

08815P.jpg

08816P.jpg

08819P.jpg

08820P.jpg

08826P.jpg

08827P.jpg

08831P.jpg

08834P.jpg

08837P.jpg

08842P.jpg

08850P.jpg

08852P.jpg

08854P.jpg

08856P.jpg

08860P.jpg

08864P.jpg

08866P.jpg

08870P.jpg

08875P.jpg

08878P.jpg

08882P.jpg

08886P.jpg

08888P.jpg

08897P.jpg

08905P.jpg

08908P.jpg

08914P.jpg

08920P.jpg

08924P.jpg

08929P.jpg

08932P.jpg

08938P.jpg

08945P.jpg

08948P.jpg

08951P.jpg

08966P.jpg

08967P.jpg

08971P.jpg

08973P.jpg

08975P.jpg

08979P.jpg

08983P.jpg

08987P.jpg

08990P.jpg

08997P.jpg

09001P.jpg

09006P.jpg

09008P.jpg

09015P.jpg

09016P.jpg

09019P.jpg

09021P.jpg

09023P.jpg

09030P.jpg

09032P.jpg

09036P.jpg

09040P.jpg

09043P.jpg

09045P.jpg

09048P.jpg

09053P.jpg

09060P.jpg

09065P.jpg

09066P.jpg

09069P.jpg

09070P.jpg

09073P.jpg

09075P.jpg

09078P.jpg

09081P.jpg

09082P.jpg

09084P.jpg

09089P.jpg

09094P.jpg

09096P.jpg

09099P.jpg

09102P.jpg

09103P.jpg

09106P.jpg

09107P.jpg

09109P.jpg

09110P.jpg

09115P.jpg

09118P.jpg

09124P.jpg

09125P.jpg

09128P.jpg

09132P.jpg

09134P.jpg

09136P.jpg

09137P.jpg

09145P.jpg

09147P.jpg

09149P.jpg

09152P.jpg

09154P.jpg

09159P.jpg

09163P.jpg

09166P.jpg

09170P.jpg

09172P.jpg

09176P.jpg

09182P.jpg

09186P.jpg

09189P.jpg

09197P.jpg

09199P.jpg

09202P.jpg

09205P.jpg

09208P.jpg

09213P.jpg

09219P.jpg

09221P.jpg

09224P.jpg

09230P.jpg

09235P.jpg

09236P.jpg

09241P.jpg

09244P.jpg

09246P.jpg

09251P.jpg

09253P.jpg

09255P.jpg

09257P.jpg

09261P.jpg

09265P.jpg

09271P.jpg

09273P.jpg

09282P.jpg

09283P.jpg

09284P.jpg

09287P.jpg

09289P.jpg