./fotky/Digitalni fotky 2011B - Cina 1 Svych/

Předmluva k roku 2011 ( Čína, část 1, severovýchod)


Čína část 1 – severovýchod obsahuje v každém odstavci na začátku vždy rozsah skutečně v Číně nafocených pětičíselných fotek v závorce (od číslaP - k čísluP) a za rovnítkem v další závorce : počet fotek uveřejněných na WEBu ze skutečně nafocených =(počet x -ze z) v kulatých závorkách nebo /x -ze z/ v šikmých závorkách. Číselné údaje v /šikmých závorkách/ se týkají fotek pořízených ve ztížených podmínkách přes okna autobusů, a lanovek za jízdy, a ze zasklených pevných výhledů .Poněvadž první dvojice čísel v závorkách udává rozsah celkového počtu v popsané lokalitě nafocených snímků, může si návštěvník udělat představu, jak mne která lokalita zaujala anebo jak byla velká.

(07128P – 07139P) = na WEBu : (0 z 12) z 09.05.11 : odlet s dalšími osmi účastníky zájezdu a výborným průvodcem, Bc. Petrem Mackem tureckými aeroliniemi z Prahy do Istanbulu (kde časový posun o + 1 hodinu ) a pak dále stejnými aeroliniemi do Pekingu, (kde časový posun o dalších + 5 hodin)

(07140P – 07167P) = na WEBu : (6 z 28) z 10.05.11: Peking, hlavní město cestou k náměstí Tchien-an.men a procházka po něm Toto největší náměstí světa, Náměstí Nebeského klidu, je obrovské svými obrovskými volnými plochami, a jsou na něm státní budovy, hlavní brána do bývalého císařského Zakázaného města s portrétem Mao Ce-Tunga nad hlavní bránou a jeho mauzoleum. Zajímavostí města je hlavně to, že toto obrovské hlavní město má s aglomeracemi počet obyvatel rovnající se počtu obyvatel celé České republiky.Zdi ohraničují bývalé Zakázané město pocházejí už z roku 1270. Cestou k Zakázanému městu jsme se seznámili s jednou branou u hotelu (07143) a dvěma branami na konci Náměstí Nebeského klidu (07162 – 0166). Brána se třemi patry střílen z luků na konci náměstí se jmenuje podle střílen Šípová.

(07168P – 07169P) = na WEBu : /1 ze 2/ z 10.05.11: Peking,cestou patrovým autobusem č. 11 z horního patra zpět k hotelu od náměstí Nebeského klidu. Zajímavostí velkých čínských měst je, že u stanic autobusů veřejné dopravy organizují nástupy do nich a výstupy z nich Číňané opatření červenou páskou přes ruku, kteří snad umějí i poskytovat dopravní informace, ale dotaz musíte umět položit čínsky.Městské autobusy jsou moderní a často patrové a jízdenky se platí uvnitř dopravního prostředku

(07170P – 07174P) = na WEBu : /1 z 5/ z 11.05.11: Peking cestou z autobusu k Olympijskému stadionu Ptačí hnízdo. Ve všech větších městech mne zaujal květiny umístěné na okrajích ulic v mísách na vysokých stojanech a zajímalo nás, jak se asi zalévají, zřejmě z nějaké hadice ukončené dlouhou pevnější trubkou.

(07175P – 07195P) = na WEBu : (2 z 21) z 11.05.11: Peking, Olympijský stadion Ptačí hnízdo a okolí. Stadion (=07183)byl postaven k letním olympijským hrám roku 2008 a pojme 91.000 návštěvníků Stadion je velkolepá stavba skutečně se podobající ptačímu hnízdu, z propletených větviček a obešel jsem ho celý po velkém prostranství a nikde zvenku jsem neviděl žádné kolmé, pravidelné, křížení pilířů, což přesně odpovídá napodobenině stavby ptačích hnízd, V blízkém okolí mne zaujaly výškové budovy a hlavně přímo marnotratně komponované městské osvětlení na vysokých jakoby rozevlátých stožárech (=07184P)

(07196P = 07200P) – na WEBu : (1 z 5) z 11.05.11: cestou autobusem z Pekingu do Mutianyu na severozápad ke Dlouhé čínské zdi jsem vyfotil kromě jiného po silnici klusající zpocené vojáky asi prezenční služby a architektonicky zajímavý, vysoký, vzdušně a lehce působící most /= 7200P/

(07201P – 07251P) = na WEBu : (10 z 51) z 11.05.11: Dlouhá (Velká Čínská) zeď . Návštěva tohoto velkolepého stavebního díla je bezpochyby jedním ze zlatých hřebů čínských stavebních památek. Z celkové délky této skoro 5,000 kilometrů dlouhé zdi až 11 m vysoké a a 5,5 metrů široké, založené již 215 let před naším letopočtem proti nájezdům loupeživých kmenů a v dnešní podobě pocházející z 15. století jsme ale viděli jenom nepatrnou, renovovanou část severozápadně od Pekingu. Pro mne byla „procházka“ ke konci velikým utrpením, hlavně pro mou nepřipravenost na tento fyziky náročný úkol dostatečným přídělem kalorií v jídle. Ke konci procházky jsem málem zkolaboval a roztřásly se mi nohy a musel jsem se opírat rukama o zeď abych neupadl. Manželé Malých z Prahy - Kolovrat, z nichž jeden byl chemik, správně odhadli, že mne postihla hypoglykemie ( nedostatek cukru v krvi) a jimi podaná obyčejná hašlerka mi cukr v krvi doplnila a já jsem s turistickou holí od nich vypůjčenou dorazil šťastně až k horní stanici lanovky dolů na parkoviště autobusů . Při opouštění areálu jsem si zde koupil, asi za čtvrtinu ceny, u nás obvyklé, turistickou skládací hůl a na doporučení našeho výborného průvodce Bc.Petra Macka jsem ji pak musel používal při všech dalších výletech po Číně, hlavně po schodištích. Samozřejmě mne to hodně omezovalo při fotografování, kdy jsem si musel hůl vždy zasunout pod rameno levé ruky. Až 45stupňové stoupání po schodech,obvyklé všude v Asii, jsem zachytil na fotce (=07210). Bohužel bylo celý den dosti silné kouřmo, takže konce zdí v dálce na vysokých hřebenech hor jsme neviděli ostře (= 07212 a 07223). Byl jsem alespoň vděčný za pěkné, bližší průhledy chodbami procházejícími bližšími strážními věžemi zdi, které se vyskytují všude v průběhu zdi na dohled.

(07252P – 7292P) –na WEBu :(14 ze 41) z 12.05.11.- Peking , chrám tibetského buddhismu, jinak též nesprávně nazývaný jako Lamaistický klášter. Jedná se o bývalou rezidenci prince Yongzhenga, který se přestěhoval do Zakázaného města. Ke konci 18 stol. se stala rezidencí četných mongolských a tibetských mnichů. Tento rozsáhlý chrámový komplex se rozkládá na severovýchod od centra Pekingu. Má neobyčejně krásné nádvoří se třemi vstupními, slavnostními, barevně krásně sladěnými branami i (= 0722P a 052P). Skoro všechny stavby mají vícepatrové, drahocenné barevné střechy , mnoho oltářů také se svatými s plnovousem (=07283P) a strašidelnými bytostmi (=07284). Nejvzácnější je socha stojícího Buddny ze vzácného santalového, vonného dřeva, 17 m vysoká (=07277). Ze santalového dřeva se rovněž v Orientu vyrábějí vonné tyčinky, které věřící obětují po jejich zapálení svým svatým v chrámech.

(07293P – 07320P) –na WEBu : ( 8 z 28) z 12.05.11.- Peking, Konfuciův chrám je druhým největším chrámem konfucianismu v Číně a dá se do něj přejít pěšky z předchozího chrámu tibetského buddhismu. Rozkládá se kolem nádvoří, na němž rostou vysoké cypřiše (= 07310 – 07314), ,jsou tam kamenná, mythická zvířata ( 07296 a 07318P) a pozoruhodná je plastická střecha nad vysokou stélou ( = 07312P) a zelená, neobvyklá „kaplička“ pod cypřiši.

(07321P – 07337P) - na WEBu : (4 ze 17) z 12.05.11.- Peking, Císařská akademie, stojící nedaleko, západně od Konfuciova chrámu, postavená vnukem mongolského chána Kublajchána, v roce 1306 , bývala nejvyšším čínským učením za dynastijí Yuan, Ming a Čching v letech 1370 až 1911. Císařové zde vykládali studentům, dvorním úředníkům a profesorům během každoročního rituálu klasické konfuciánské učení zakladatele konfucianismu mistra Konfucia, zemřelého před 2 a půl tisíci lety v roce 479 př,Kr.. Posluchači učení pak skládali v Císařské akademii přísné zkoušky. Vstup do areálu je skrz glazovanou vstupní bránu se třemi oblouky (07323P a 07336P) a nádherný je interiér haly Biyong se spoustou oken, nádherným stropem a trůnem.

(07338P – 07413P) –na WEBu : (22 ze 76) z 12.5.11.- Peking, Letní palác, ležící 12 km severozápadně od Pekingu jej obrovský areál zahrad, paláců, jezer a chrámů, který sloužil císařům k úniku z vedra v Zakázaném městě. O obnovení areálu po zničení angloamerickými vojsky během 2.opiové války v roce 1860 se zasloužila císařovna vdova Cixi , zvaná Starý Buddha,, která začala s renovací po roce 1888 z peněz určených na přebudování námořnictva, jemuž jako jediný příspěvek věnovala mramorovou loď na severním břehu jezera Kunming (= 07389) . Po vstupu do areálu východní vstupní bránou se prochází kolem vodní nádrže s patrovými budovami obchůdků na jejích březích a s malebnými mosty s třemi oblouky ji obklopujícími a kolem kamenného křesla s mythickou žábou ( 07342P – 07357P směrem na Pahorek dlouhověkosti, kolem budovy chrámu moře moudrosti poseté zvenku nespočtem glazovaných dlaždic zpodobňujících miniatury Buddhy (=07361P) k vysokému pavilonu libovonného Buddhy s několika patry a krásným interiérem (07362P a 07368P). Z jeho, nejvyššího patra se naskýtá daleký pohled na veliké jezero Kunming (07371P), které v 18 století nechal císař Quianlong rozšířit asi stovkou tisíc dělníků a mohl pak na jezeře pozorovat námořní manévry. Pak už se pohodlně sestupuje kolem dalších budov s poetickými názvy(07373P – 07388P na břeh jezera Kunmig, s plavby neschopnou mramorovou lodí (07389P). Poněvadž vál prudký vítr, byla zakázaná přeprava loďkami k nefritovému mostu na druhém břehu a museli jsme pěšky pokračovat kolem západního břehu jezera kolem pro Čínu typických „jeskynních“ skal (07396P – 07400P, kolem mythického, hybridního zvířete Quilin na prostranství před síní shovívaosti a dlouhověkosti (07402P) kolem v interiéru vystavených dvoukolových kočárů (07403P) k budově třípatrového divadla.kde jsme se zúčastnili tanečního představení čínských umělců (07405P – 07409.Já máa na toto pozdní odpoledne špatné vzpomínky, poněvadž v sedě na schodišti před jevištěm mi tam vypadla peněženka s větším obnosem čínských juanů z kapsy a její ztrátu jsem objevil až pozdě při večeři. Po ní jsem se ještě, s nechutí ze zráty peněz ,večer zúčastnil představení v pekingské opeře, ale vzhledem k vynikajícím , přímo překvapivým artistickým výkonům herců ve hře jsem pak nelitoval účasti. Ženská část skupiny ocenila ještě možnost pozorovat před představením líčení herců.

(07414P – 07487P) –na WEBu :(14 ze 74) z 13.05.11.- Peking, Zakázané město. Ráno nás dovezl. mikrobus před nové národní divadlo. umístěné pod plochou kupolí uprostřed jezera (= 07415P) a skrz podchod typicky dlouhý a široký pro čínská velkoměsta, aby zvládl obrovské ,množství obyvatel měst (=07419P) jsme prošli Bránou nebeského klidu s portrétem Mao Ce-Tunga ze stejnojmenného náměstí do obrovského areálu Zakázaného města, do kterého za dob vlády císařů nesměl vstoupit obyčejný smrtelník pod trestem smrti po dobu 500 let. Celý areál má tvar obdélníku stavěného podél osy jih-sever a začíná na jihu vstupní Bránou nebeského klidu ( 07422P) a končí na severu, pod Uhelným vrchem, Bránou božské udatnosti. Velikost obrovského areálu jsem poznal již dříve z velkofilmů z čínské historie a v roce 2011 se mi splnilo přáni navštívit tyto obrovské prostory vnitřních dvorů (07425P, 07437P, 07449P, 07451P se spoustou budov osobně. Jižní část areálu přetíná východozápadním směrem přemostěný Zlatý potok (07429P).Před bránou Nevyšší harmonie jsou sedící bronzoví čínští lvi (07432P) , přes nádherné mramorové schodiště s motivy draků (=07452P) byli přenášení císaři. Z interiérů jsem vybral fotky trůnu ze Síně nejvyšší harmonie (=07446P) a audienční halu z Paláce nebeské čistoty(= 07457P). Za purpurovou, vysokou Bránou Nebeské čistoty(= 075453) začíná palácová Císařská zahrada, kde jsem si opravil poznatky z čínských zahrad v Evropě. Zahrada se rozkládá na ploše 7.000 m 2 a zaujaly mne v ní jeskynní skály, které jsem nikde neviděl v t.zv. čínských zahradách v Evropě a v Austrálii (07466P a 07476P), vodní tok protékající pod altánem s můstkem (07473P ‚vysoké stromy (07474P).nádherné stropy altánů (07482P) a bájné pozlacené mythické zvíře (07485P)

(07488P – 07505P) – na WEBu : (3 z 18) z 13.05.11. – Peking, park Jingshan na Uhelném vrchu Lze na něj vystoupat od severní brány Zakázaného města, od Brány božské udatnosti. S vrcholu kopce, navršeného ze zeminy po vyhloubení příkopu kolem paláce, z horního patra altánu se naskýtá přehledný výhled na blízké Zakázané město (07483P) a na v obvyklém oparu rozlehlé hlavní město Číny. Při zpětném odchodu s vrchu lze projít kolem stromu, na němž se oběsil pseldní císař dynastie Ming ze  17.století, Chongzhen.

(07506P – 07542P) – na WEBu : ( 9 z 37) z 13.05.11. - Peking, Chrám nebes se rozkládá v parku o rozloze 267 ha. Do areálu chrámu nebes se vstupuje od jihu skrz slavnostní mramorovou třídílnou bránu (07508P) přes kruhový oltář s výhledem (07514P) k Císařské nebeské hrobce s nádherným, stropem (07520P) a skrz další bránu se třemi oblouky (07525P) k další kruhové stavbě se třemi patry, k Síni modliteb za dobrou úrodu ( 07528P – 07539P) rovněž s přepychovým, vysokým, ozdobným stropem (07534P). Ozdobou okolního parku je široká zahradní galerie opět s nádherným barevným stropem (07541P). Stropy všech staveb tohoto areálu jsou výjimečně krásné a je nutno jimi procházet se zvednutou, pozorující hlavou.

(07543P – 07546P) – na WEBu : (0 ze 4) z 13.05.11.- jízda nočním,lehátkovým vlakem z Pekingu do Xi´anu

(07547P – 07624P) – na WEBu (19 ze 78) z 14.,05.11. - Xi´an a okolí s terakotovou armádou. Zlatým hřebem okolí Xi´anu se skoro 7 miliony obyvatel je ve vzdálenosti asi 30 km severovýchodně od města početná, 2000 let stará, podzemní terakotová armáda. Byla objevena náhodně při kopání studny v roce 1974 v hloubce od 5 do 7 metrů. Přes 7.000 bojovníků a koní vyzbrojených tehdejšími, i kovovými zbraněmi se dochovalo až do dnešní doby, kvůli prehistorické konzervaci se zachovalým ostřím mečů.Výrazy tváří jsou přísně individuální, o čemž se návštěvníci mohou přesvědčit i ze vzdálenějšího pohledu na hlavy bojovníků. Při vstupu do areálu jsem si vyfotil řadu kašen a za nimi koňskou hlavu sochy se zasednutým holubem ( 07553P a 07554P). Řady vykopaných bojovníků jsem si vyfotil v celkem třech krytých halách o velikosti několika fotbalových hřišť ( 07556P – 07588P). Po opuštění hal a přechodu kolem výhledu na okolní krajinu (07600P) jsem ještě navštívil přilehlé muzeum moderně zařízené s nespočtem exponátů (07602P -07616) a při opuštění areálu jsme si vyfotil Č9ňanku pod kvetoucím keřem (07619P) řadu kopií bojovníků s několika volnými místy pro hlavy návštěvníků , kteří se zde mohou nechat vyfotit jako starověcí bojovníci (07621P)

(07625P – 07634P) – na WEBu (3 z 10) z 14.05.11. – Xi´an městské hradby a okolí. Po návratu z prohlídky terakotové armády do Xi´anu jsme navštívili rozlehlé městské hradby Xi´anu. Byly postaveny na základech hradeb z 8. až 9. století a tvoří kolem města obdélník o celkovém obvodu 14 km.Jsou vysoké 12 m , stěny silné u paty 15-18 m , na koruně hradeb 12-14 m . Jsou na nich strážní věže a z nich pěkné výhkedy na okolní město (07628P – 07634P)

(07635P – 07681P) – na WEBu ( 12 ze 47) z 14.05.11.- Xi´an, muslimská čtvrť, tržiště a Velká mešita, město v noci . Po sejití s hradeb jsme prošli kolem bubnové věže (=07638P) muslimskou čtvrtí města s čistými obchody (07644P a 07649P) do Velké mešity (07652P – 07674P) s krásnými průhledy, zahradou, studnou a pagodou) a do hotelu jsme se vrátili nočním XI´anem (07678P a 07681P)

(07682P - 07738P) - na WEBu (16 z 57 ) z 15. 05.11. – Xi´an, Malá pagoda divoké husy . Prošli jsme kolem sloupu elektrického vedení se spletí kotoučů elektrických a telefonních drátů zavěšených na sloupu (07682P). Tyto spletené dráty jsou asi typické pro celou Asii, viděl jsem je i v Thajsku a - všechna čest asijským řemeslníkům - . kteří se v nich vyznají. K Malé pagodě divoké husy (=07690P), vysoké 43 metry, se prochází mezi dvěma vstupními věžemi (=07685P), v okolí pagody je nádherný park s vodními nádržemi a toky (07692P a 07702P). V parku jsem zachytil staršího Číňana, asi kaligrafa, který vtipně a levně, aby ušetřil výdaje na barvy, maloval své „dočasné“ znaky (až do jejich vyschnutí) na chodník parku ( =07707P). V parku je přilehlé muzeum s mapou oblasti na podlaze moderní stavby (07111P a 07114P) a s výstavou obrazů (07716P) a četnými drobnými soškami se zvířaty,lidmi a stavbami (07718P – 07729P). K buddhistickým památkám patří i v parku volně zavěšený zvon u svatyně, na který si mohou zájemci za malý obnos zazvonit rozhoupáním dřevěného, zavěšeného břevna (07736).

(07739P - 07767P) – na WEBu (15 z 29) z 15.05.11. – Xi´an, chrám osmi nesmrtelných. Tento chrám je nerozsáhlejší taoistický areál v Xi´anu. Prošli jme k němu kolem opravárny kol na ulici (07740P) a viděli rovněž pro Asii typický kolem jedoucí motocykl s károu obsazený třemi generacemi Číňanů, včetně malého dítěte (07743P). V areálu chrámu jsem si vyfotil suchý vodní příkop pod můstkem (07746P), nádvoří chrámu s obětišťmi vonných tyčinek a s interiéry s četnými oltáři (07749P – 07764P), a sochu želvy hodně omakanou, jak je v Číně u soch zvykem (07665P)

( 07768P – 07791P – na WEBu ( 3 ze 24) z 15.05.11.- Xi´an, muslimské zržiště u chrámu osmi nesmrtelných. Prošli jsme jím při cestě zpět a vyfotili spoustu drobností na zemi, nabízených k prodeji včetně soček sošek Mao Ce-Tungayjei a barevnýh vakeštěných kamínků u čekajícíh prodejců07143P.jpg

07150P.jpg

07160P.jpg

07162P.jpg

07164P.jpg

07166P.jpg

07168P.jpg

07174P.jpg

07183P.jpg

07184P.jpg

07200P.jpg

07210P.jpg

07212P.jpg

07214P.jpg

07216P.jpg

07217P.jpg

07223P.jpg

07225P.jpg

07235P.jpg

07243P.jpg

07251P.jpg

07252P.jpg

07254P.jpg

07260P.jpg

07262P.jpg

07263P.jpg

07266P.jpg

07269P.jpg

07271P.jpg

07273P.jpg

07283P.jpg

07284P.jpg

07285P.jpg

07287P.jpg

07291P.jpg

07296P.jpg

07298P.jpg

07303P.jpg

07308P.jpg

07310P.jpg

07312P.jpg

07314P.jpg

07317P.jpg

07318P.jpg

07319P.jpg

07323P.jpg

07327P.jpg

07334P.jpg

07336P.jpg

07342P.jpg

07346P.jpg

07347P.jpg

07355P.jpg

07357P.jpg

07361P.jpg

07362P.jpg

07367P.jpg

07371P.jpg

07373P.jpg

07377P.jpg

07379P.jpg

07380P.jpg

07388P.jpg

07389P.jpg

07396P.jpg

07400P.jpg

07402P.jpg

07403P.jpg

07405P.jpg

07407P.jpg

07409P.jpg

07415P.jpg

07419P.jpg

07422P.jpg

07425P.jpg

07429P.jpg

07432P.jpg

07437P.jpg

07446P.jpg

07449P.jpg

07451P.jpg

07452P.jpg

07453P.jpg

07457P.jpg

07466P.jpg

07468P.jpg

07472P.jpg

07473P.jpg

07474P.jpg

07476P.jpg

07482P.jpg

07485P.jpg

07489P.jpg

07493P.jpg

07494P.jpg

07508P.jpg

07514P.jpg

07520P.jpg

07525P.jpg

07528P.jpg

07532P.jpg

07534P.jpg

07539P.jpg

07541P.jpg

07552P.jpg

07554P.jpg

07556P.jpg

07559P.jpg

07560P.jpg

07562P.jpg

07566P.jpg

07577P.jpg

07584P.jpg

07586P.jpg

07588P.jpg

07600P.jpg

07602P.jpg

07607P.jpg

07613P.jpg

07614P.jpg

07616P.jpg

07619P.jpg

07621P.jpg

07628P.jpg

07629P.jpg

07633P.jpg

07638P.jpg

07644P.jpg

07649P.jpg

07652P.jpg

07655P.jpg

07660P.jpg

07663P.jpg

07664P.jpg

07672P.jpg

07674P.jpg

07678P.jpg

07681P.jpg

07682P.jpg

07687P.jpg

07690P.jpg

07692P.jpg

07702P.jpg

07707P.jpg

07711P.jpg

07714P.jpg

07716P.jpg

07718P.jpg

07720P.jpg

07722P.jpg

07724P.jpg

07728P.jpg

07729P.jpg

07736P.jpg

07740P.jpg

07743P.jpg

07746P.jpg

07749P.jpg

07753P.jpg

07757P.jpg

07760P.jpg

07764P.jpg

07765P.jpg

07770P.jpg

07773P.jpg

07779P.jpg