./fotky/2001D - Novy Zeland - jih, Bangkok/

Předmluva k roku 2001 (Nový Zéland jih, Bangkok)Ke konci minulé předmluvy jsem popsal přeplavbu spolu s autem vypůjčeným na severním ostrově, v Auclandu, přes obvykle neklidné moře úžiny Cook Strait do přístavu na severním konci jižního ostrova Nového Zélandu, Picton. Od dětských let , kdy jsem chodíval dědečkovi v podšumavském městě Hostouň, na Domažlicku, pro cigarety, kolem mlýna, s pro mne strašidelně hučící vodní turbinou, se hlubokých vod bojím, i když známé, byť hluboké rybníky, celkem zdatně, vzhledem ke svému věku, na rozdíl od mladších plavců, nebojácně i po dlouhých trasách překonávám. Byl jsem rád, že náš trajekt nepotkal osud v této úžině roku 1986 potopené sovětské lodi Michail Lermontov, ke které se turisté v zálivu u Port Gore dnes potápějí.

(24699 – 24700) ukazují přístav Picton s jachatmi a trajektem

(24705 – 24783) jsou fotky z cesty po vyhlídkové silnici Queen Charlotte Drive táhnoucí se zprvu kolem rozklaného pobřeží s výhledy na malebné Marlborough Sounds (=24705 – 24717) až do malebného městečka Nelson s přístavem a skalkou při pobřeží (=24728) a dále po silnici č.6 jihozápadně (=24738 a 24744) až k soutěsce Upper Buller Gorge s údajně  nejdelším, pěším, visutým mostem Nového Zélandu nad řekou Buller s kamennými hrnci vymletými v korytu řeky oblými kameny (=24747 - 24762) až, u Westportu, k mysu Cape Foulwind s majákem a kolonií tuleňů u pobřeží se silným příbojem (=24765 – 24783)

(24793 – 24829) ukazují Paparoa NP, při silnici č. 6, severně od městečka Greymouth, kde z pobřeží vyrůstají vysoké, rozeklané skály, jakoby z navrstvených palačinek. které daly těmto skalám jméno Pancake Rocks .Obdobné útvary lze vidět v amerických státech Utah a Arizona, ale zde budí dojem ve vrstvách postupně rozlévaného těsta, které od okrajů pomalu tuhne a tvoří nižší vrstevnaté skály s neostrými, zakulacenými konci na jejich obvodu. Skály Pancake Rocks mají na rozdíl od nich vodou vymleté ostré stěny.

(24836 – 24948) jsem pokračoval při silnici č. 6 podél pobřeží (=24836 – 24840) až do historického zlatokopeckého městečka Shanty Town se spoustou památek, kde se lze svézt parním vlakem a vyzkoušet si rýžování „zlata“ a prohlédnout si interiéry obydlí, obchodů a kanceláří z 19. a 18. století (=24842 – 24882) a nezapomněl jsem si za městem vyfotit i železniční most, po kterém řeku překonávají z úsporných důvodů i motorová vozidla (=24885). Kolem obydlí umělce ve městečku Whataroa, vystavujícího své sochy bájných bytostí v maorském stylu (=24901) jsem přijel do Westland NP se dvěma i zde ,rychlým tempem, ustupujícími ledovci Franz Josef Glacier a Fox Glacier pod vysokými štíty zasněžených jižních Alp, Southernb Alps, na jejich západním úbočí (=24904 – 24948). K úpatí obou ledovců vedou pěší stezky a lze je pozorovat a fotografovat i z vyhlídkových bodů Sentinel View a Chalet Lookout

(24954 - 25013) Jihozápadně od Westland NP jsem vjel částečně při pobřeží Tasmánského moře (=24954) po silnici č. 6 do Mount Aspiring NP (=24960 – 24990), kde jsme si vyfotil výjimečně modrou, hlubokou vodu modrého jezera Blue Lake (=24978). Park jsem opustil u Makarora a vjel do kouzelné oblasti kolem velikých jezer Lake Wanaka a Lake Hawea, kde jsem za vynikajícího slunečného počasí vyfotil spoustu krajinářských záběrů hor zrcadlících se na hladinách jezer (=24992 – 25013), a vysoký vodopád (=25002)

(25015 – 25050) U městečka Wanaka  se stavbami v nejrůznějších nepřirozených polohách - areál je pojmenován jako zmatený svět (Puzzling World) –(=25018) jsem oblast jezer opustil a přijel do města Queenstown (=25031-25050), na břehu jezera ve tvaru Z, Lake Wakatipu, se sochou vzácného ptáka Kiwi u přístavu(=25031). Pták se stal symbolem Nového Zélandu a hrozí mu vyhynutí. Je totiž nelétavý, poněvadž před introdukcí šelem a škůdců (kočky, psi, krysy) Evropany, neměl žádné přirozené nepřátele. Stal se časem velmi plachým a ozývá se ,hlavně v noci, charakteristickým Kiví a žabím kvák. Město je zavedeno na turisty a lze z něj vyjet lanovkou na kopec nad městem a vyfotit si z výšky město i okolí. Já jsem se spokojil vystoupením do vilové čtvrti nad městem, s horším výsledkem (=25050). Po jezeře jezdí historický parník a vozí výletníky

(25053 – 25119) Z Queenstown jsem se vydal k jihu po silnici č 6 až do Lumsden a odtud na západ a pak na sever po silnici č.94 ,od Te Anau a podél břehu stejnojmenného jezera, po okraji Fiordland NP až na jeho konec do Milford Sound, na konci stejnojmenného zálivu. Oblast je neblaze proslulá svými extrémně vysokými dešťovým srážkami až 6.000 mm za rok. (Pro srovnání s našimi poměry, u nás na př. v severozápadních Čechách spadne necelých 450 mm, čili 13 x méně srážek). Bohužel jsem se nedočkal výjimky a celý pobyt v této oblasti mi propršel. Přesto jsem filmoval a fotil i v průtrži mračen, až do objevení elektrické poruchy na videokameře, která ale po vysušení na podlaze horkým proudem topného vzduchu později, naštěstí, spontánně vymizela.

Cestou jsme fotil krajiny až po Te Anau s údolími a mírnými kopci : (=25053 – 25065) na nichž se občas pásla stáda od Nového Zélandu neodmyslitelných ovcí (=25062) , pak pod nízkými mraky tmavé jezero Te Anau (=25078) a další krajinou po hranicích parku (=25095 -25089) jsem dojel až k přístavu lodí (=25092 - 25096), které vozí turisty, mají - li štěstí, že neprší, od obce Milfrod Sound po přilehlém fjordu, obklopeném vysokými kopci. Cestu zpět ukazují obrázky (=25098 – 25112) s vysokými skalními stěnami, z nichž se řinou potoky dešťové vody (= 25098) kolem rokle El Chasm s vymletými kamennými hrnci v řečišti (=25104)a kolem vodopádu (25112) až do městečka Invercargill , už opět na silnci č. 6 Městečko jsem zastihl pod obrovskou kupolí duhy po dešti (=25114) a vyfotil jsem si v něm zajímavý otáčivý pomník, věnovaný stéblu trávy s listem (= 25117). Tráva zde živí obrovská stáda ovcí, z nichž jedno stádo (=25119), jako charakteristikum Nového Zélandu jsem si vyfotil hned na začátku  vedlejší silnice č. 92, Coast Road, vedoucí k východu, po pobřeží jižního Pacifiku, až do městečka Owaka

(25123 – 25160).Výše uvedená pobřežní silnice vede zprvu v určité vzdálenosti od moře kouzelnou krajinou Catlins s charakteristickými zelenými kopečky (=25123 – 25124) a po okraji lesa Catlins Forest Park, pak těsně po pobřeží kolem zálivu Curio Bay (=25132), s výhledy na moře (25139 – 25141), kolem vodopádů Mataui Falls (=25143) a Parakaunui Falls (=25146) a kolem krajiny před městečkem Owaka (=25152) a za ním (=25155) a u města Balclutha (25157 – 25160) až ke stotisícovému městu Dunedin.

(25166 – 25193) Atrakcí města Dunedin je, 50 km od něj vzdálený, zámek Larnach Castle, nad zálivem Otago, s krásnými výhledy na záliv (=25166 – 25173). Pro nás obyvatele malého středoevropského státu tento zámek není ničím výjimečným a na rozdíl do Novozélanďanů, necháváme naše zámky a hrady chátrat a ničit.. V městečku samotném jsem zažil nácvik slavnostního ceremoniálu na náměstí ve tvaru osmiúhelníku, Octagon, s příslušníky jednotlivých zbraní vojska (=25179), při kterém velící poddůstojník vydával, jak je to v armádě Britského společenství národů obvyklé, opakovaně, tak hlasité rozkazy, že jsem měl starost o zdraví jeho hlasivek. Samozřejmě jsem neopomenul tuto akci i se zvukem na památku nafilmovat. Z města pocházejí obrázky (25180 -25193)

(25198 – 25274) Z města Dunedin jsem se vydal k severu krajinami (25198 – 25201) až za Palmerston, kde jsem si vyfotil geologickou zvláštnost balvanů Moeraki Boulders na pobřeží Jižního Pacifiku (25207 – 25215). Jsou to balvany o průměru až 3 metry, vážící i několik tun, někdy hluboko sedící v zemi, které vyzvedlo zvedajíc se dno moře před miliony let a, i když jsou z velmi tvrdého materiálu, jsou vytrvale ohlazovány a zmenšovány, takže menší balvany pomalu z pobřeží mizí. Za Omaru jsem se vydal k severozápadu po silnci č. 83, kolem soustavy přehrad na řece Waitaki (25219 – 25236) až k jezeru Pukaki severně  od Twizel (26244) a pokračoval jsem pak po západním břehu jezera, po silnici č.80 s dalekými výhledy na zasněžené vrcholky hor Southern Alps (25249- 25254 ) až do Mount Cook NP,na východním úbočí těchto hor, do obce Mount Cook, kde silncie č.80 končí. Z Mount Cook NP , kde lze po trase Hooker Valley Walk dojít až k jezeru pod nejvyšší horou Nového Zélandu Mt. Cook (3.759 m.n.m.= obr. 25274) pocházejí obrázky (25257 – 25274).

(25287 – 25305) Podél břehu jezera Lake Pukaki jsem se vrátil do stejnojmenné obce na jeho jižním konci a odtud jsem se vydal po silnici č. 8 východním směrem přes Lake Tekapo na jižním konci stejnojmenného jezera,. kde jsem si vyfotil další zvláštní pomník, po pomníku trávě v Invercargillu, a to pomník pasteveckým psům, těm neúnavným hlídačům a honičům stád ovcí na pastvinách Nového Zélandu (25287) až do městečka Timaru s rybářskými loděmi (25295) .Po silnic č. 1 jsem pokračoval přes Ashburton a z Dunsadel jsem se vydal vedlejší silnicí až k k soutěsce Rakai Gorge u Windwhistle s blankytně modrou vodou řeky (25305) a po silnicí č. 72 k severovýchodu a pak ze Springfieldu po silnic č.73 jsem dojel přes Arthur´s Pas ( 921 m.n.m.) do Arthur´s Pass NP .

(25317 - 25390) Na začátku Arthur´s Pass NP jsem si vyfotil železniční most přes vyschlé řečiště, na gracilních dřevěných podpěrách , po kterých bych neposlal ani kočár tažený koňmi, natož o několik tun těžší vlak s lokomotivu a  vagony (25317). Poněvadž se udělalo krásné sluneční počasí, vydal jsem se po příkré, skoro místy kolmé stezce Scott´s Track blíže k vrcholu Avalanche Peak a cestou tam a zpět dolů, do údolí, jsem vyfotil obrázky (=25324 – 25338) , projel jsem pak tunelem a po gracilním silničním mostu (=25345) přes rokli Otira Gorge, přes obec Otira údolím řeky Tamarakau River (=25352) na mě už známou silnici č. 6, kolem už navštíveného zlatokopeckého městečka Shanty Town a za Greymouth odbočil východně na silnci č.7 a za Reefton vyfotil krajinu (=25371 - 25372) a u lázeňské oblasti za Springs Junction její okolí (25375 – 25379) a projížděl po okraji nejdříve Victoria Forest Park a po té Hammer Forest Park se záběry (25383 – 25390) a dojel do města Christchurch, ve kterém jsem ukončil svůj tři měsíce trvající výlet po Austrálii a obou ostrovech Nového Zélandu.

(25407 – 25509) jsou obrázky z Christchurch , největšího města jižního ostrova s leteckým spojením nejen vnitrostátními ale i mezinárodními linkami. V tomto městě o 300.000 obyvatelích jsem strávil poslední 3 dny od 27.04. do 29.04 mého pobytu na jižní polokouli. Poněvadž jsem měl dost času až do odletu letadla, do posledního města mé cesty do thajského Bangkoku, vydatně jsem ve městě fotil a všiml jsem si skoro jednotného vzhledu interiéru všech anglikánských kostelů ( 25418 – 25419) , krásné přírody v okolí městem protékající říčky Avon s podzimním hávem zlatých stromů ( 25422 – 25427), měl jsem čas navštívit i museum (25441 – 25443) , všiml jsem si i fotografické „konkurence“ u malebných arkád s ateliérovým vybavením na fotografování absolventů univerzity u její budovy (25449) a stánku s prodejem obrazů místního umělce podobného stánku bukinistů na březích pařížské Seiny (25509). Příkladů moderní architektury (25462) je ve městě málo.

V pondělí, 30.04.01, jsem odevzdal vypůjčené auto v půjčovně a dopoledne jsem se nechal odvézt z půjčovny na letiště, kde jsem musel po prvé zaplatit poplatek za nadváhu zavazadel. Nic nepomohly prosby , že jsem na cestách 3 měsíce a s menší váhou zavazadel bych po tu dobu „nepřežil“. Ve 14.00 hodin jsme odstartovali a odletěli do Sydney, kde jsme přistáli v 15.45, takže let po posunu času o dvě hodiny dozadu trval 3, 75 hodiny. v 17.00 hodin jsem se v Sydney „nalodil“ do dalšího letadla, do thajského hlavního města Bangkok a po letu rychlostí až 834 km/hod. jsme týž den přistáli ve 23.00 hodin, let tedy trval po dalším posunutí času o tři hodiny zpět, celkem 9 hodin. Od cestovní kanceláře jsem měl zajištěn odvoz (velkým autem Volvo) do hotelu Monarch Lee Gardens , do kterého jsme jeli celkem 40 minut i v noci hustým provozem této osmimilionové metropole. Všiml jsem si, že taxikář platil cestou dvakrát mýtné.

(25513 – 25630) jsou fotky ze dvoudenního pobytu v Bangkoku. První den, 01.05.01, jsem se pěšky vydal po ulici Silom Road směrem k hotelu Oriental a chtěl si od něj vyfotit v průvodci zmíněný výhled, ale nebyl jsem do jeho areálu vpuštěn. Cestou až k řece Menam jsem vstřebával a fotil zajímavosti města , výhled od mého hotelu na město (25513), ohromnou budovu mrakodrapu RCK Tower (25521), domorodce nesoucí i těžké náklady na vahadlovém nosiči uloženém na rameni, vchod do chrámu Wat Traimit, (25532), ,jihozápadně od hlavního nádraží, který byl zavřen a neviděl jsem tudíž v něm uloženou mohutnou sochu Budhy, o níž se myslelo, že je ze sádry a teprve po jejím upadnutí při dopravě bylo zjištěno, že je uvnitř celá ze zlata ve váze 5.5 tuny a má tedy hodnotu několika miliard dolarů.

Neobvyklou pozornost cizinců budí tříkolová motorová vozítka poháněná motorem z motocyklů , tak zvané Tuk Tuky (25535 – 25545). Potkával jsem je všude, hlavně na místech navštěvovaných turisty a za poukázku na benzin od obchodníka, vozí turisty k těmto obchodníkům se šperky a jinými málo cennými, předraženými ozdobami, aby si tam něco koupili. Dva z těchto tuktukařů jsem využil večer k odvozu zpět do hotelu, jednoho z nich, strašně neodbytného, i se zastávkou v takovém obchodě, kde jsem ale nic nekoupil, takže chudák tuktukař poukázku na benzin od obchodníka nedostal.. Před těmito nadháněči (v němčině Schlepper) varují jak tištěné průvodcovské materiály, tak tabule v okolí turistických zajímavostí ve všech mezinárodních jazycích a je nutno jejich varování ve vlastním zájmu respektovat.

Tentýž den jsem ještě navštívil areál a interiér chrámu Wat Pho na jižní hranici královského paláce se sochou 15 metrů dlouhého, ležícího, pozlaceného Budhy a se spoustou pozlacených sakrálních staveb a věží s úzkými špicemi (25548 -25575). Odtud jsem se nechal převézt loďkou přes řeku Menam k areálu chrámu Wat Arun, jihozápadně od královského paláce s ohromnou věží a po ní  vysoko stoupajícím venkovním schodištěm. Všechny stavby v tomto areálu jsou až filigránsky ozdobeny barevně pomalovanými porcelánovými ozdobami.

Druhý den, 02.05.01, jsme se nechal taxíkem odvézt do areálu hotelu Hilton, za nímž je zastrčené obětiště využívané bezdětnými ženami, které se tady modlí a ovazují barevnými šátky nejrůznější velikosti penisů z betonu nebo dřeva (25592 a 25596) a vyprošují si tak otěhotnění. Odtud jsem se nechal ještě dovézt do areálu paláce Suan Pakkard na ulici Ayutthava Road, kde jsme si vyfotil cenné lakové malby (25602) vyžadující kvůli detailům maleb, bližší, podrobnější pozorování.

Z paláce Suan Pakkard jsem se nechal odvézt před královský palác,který sousední na jihu s už navštíveným chrámem Wat Pho a rozloučil jsem se s taxikářem . Uvnitř areálu královského paláce (25609 – 25630) jsem si vyfotil bohatě zdobené stavby, hlídané sochami bájných obrů (25609) nebo pozlacenými ptačími dívkami (25616), vyfotil jsem tu s malým odstupem od ostatních staveb, který vyžaduje extrémně širokoúhlý objektiv anebo dodatečnou restituci sbíhajících se linií obrázku zlatou kuželovitou věž chrámu What Pra Keo (25610) se 75 cm vysokou, velmi uctívanou soškou smaragdového Budhy = Emerald Budha= Pra Kheo v kapli Chapel Royal of Emerald Budha (25621). Za nezbytnost královského paláce a sídla hlavy státu, krále, je nutno považovat vojenské stráže s moderními rychlopalným zbraněmi u boku, na mém snímku pod sochami slonů (25630)

Tuktukem jsem se nechal odvézt zpět do hotelu , v němž jsem po dvě noci bydlel a nechal si před ranním odchodem uložit zavazadla z pokoje do místnosti u recepce. S velkým předstihem jsem pak celé odpoledne až do večera čekal na příjezd cestovní kanceláří objednaného taxíku, který mne odvezl na letiště, z něhož jsem opět po zaplacení poplatku za nadváhu zavazadel odletěl

třetí den, 03.05.01. v 00.30 hodin do Frankfurtu v NSR a přistál jsem v něm ráno v 7.00 , čili let trval s posunutím času o 4 hodiny zpět celkem 10,5 hodiny.

Plný dojmů , hlavně z posledně navštíveného Bagkkoku, kde se snoubí zlatě zářící bohatství sakrálních staveb s chudobou prostých lidí, kteří musí mnohdy i nepoctivě bojovat o své přežití, jsem nasedl do vlaku a po přestupu v Drážďanech, do dalšího vlaku, jsem přistál po 3 měsících nepřetržitého pobytu v cizině a dokonce na opačné straně zeměkoule, v podvečer, v našem hlavním městě a ukončil tak nejdelší „výlet“ mého života

24699R.jpg

24700R.jpg

24705R.jpg

24707R.jpg

24717R.jpg

24728R.jpg

24738R.jpg

24744R.jpg

24747R.jpg

24748R.jpg

24752R.jpg

24762R.jpg

24765R.jpg

24768R.jpg

24773R.jpg

24778R.jpg

24780R.jpg

24783R.jpg

24793R.jpg

24795R.jpg

24796R.jpg

24798R.jpg

24801R.jpg

24805R.jpg

24807R.jpg

24812R.jpg

24817R.jpg

24821R.jpg

24824R.jpg

24829R.jpg

24836R.jpg

24840R.jpg

24842R.jpg

24851R.jpg

24860R.jpg

24863R.jpg

24869R.jpg

24882R.jpg

24885R.jpg

24901R.jpg

24904R.jpg

24910R.jpg

24915R.jpg

24917R.jpg

24924R.jpg

24932R.jpg

24939R.jpg

24943R.jpg

24946R.jpg

24948R.jpg

24954R.jpg

24960R.jpg

24967R.jpg

24975R.jpg

24978R.jpg

24990R.jpg

24992R.jpg

24996R.jpg

24998R.jpg

25001R.jpg

25002R.jpg

25005R.jpg

25013R.jpg

25015R.jpg

25018R.jpg

25031R.jpg

25037R.jpg

25050R.jpg

25053R.jpg

25058R.jpg

25062R.jpg

25064R.jpg

25065R.jpg

25078R.jpg

25085R.jpg

25089R.jpg

25092R.jpg

25096R.jpg

25098R.jpg

25104R.jpg

25112R.jpg

25114R.jpg

25117R.jpg

25119R.jpg

25123R.jpg

25124R.jpg

25132R.jpg

25139R.jpg

25141R.jpg

25143R.jpg

25146R.jpg

25152R.jpg

25155R.jpg

25157R.jpg

25160R.jpg

25166R.jpg

25171R.jpg

25173R.jpg

25179R.jpg

25180R.jpg

25183R.jpg

25192R.jpg

25193R.jpg

25198R.jpg

25201R.jpg

25207R.jpg

25215R.jpg

25219R.jpg

25230R.jpg

25232R.jpg

25236R.jpg

25244R.jpg

25249R.jpg

25254R.jpg

25257R.jpg

25262R.jpg

25270R.jpg

25274R.jpg

25287R.jpg

25295R.jpg

25305R.jpg

25317R.jpg

25324R.jpg

25331R.jpg

25335R.jpg

25338R.jpg

25345R.jpg

25352R.jpg

25371R.jpg

25372R.jpg

25375R.jpg

25377R.jpg

25379R.jpg

25383R.jpg

25384R.jpg

25390R.jpg

25407R.jpg

25410R.jpg

25418R.jpg

25419R.jpg

25422R.jpg

25427R.jpg

25441R.jpg

25442R.jpg

25443R.jpg

25449R.jpg

25461R.jpg

25462R.jpg

25485R.jpg

25490R.jpg

25495R.jpg

25499R.jpg

25509R.jpg

25513R.jpg

25521R.jpg

25524R.jpg

25532R.jpg

25535R.jpg

25537R.jpg

25545R.jpg

25548R.jpg

25556R.jpg

25561R.jpg

25569R.jpg

25576R.jpg

25578R.jpg

25580R.jpg

25592R.jpg

25596R.jpg

25602R.jpg

25609R.jpg

25610R.jpg

25616R.jpg

25621R.jpg

25630R.jpg