./fotky/2001B - Australie 2.cast - zap. - Jzap - jih - Jvych,/

Předmluva k roku 2001 (Austrálie 2.část)Předmluvu k roku 2001 (Austrálie 2.část) zahájím trochou statistiky nudné pro čtenáře, ale důležité pro mne, abych po létech nezapomněl, kudy a proč jsem Austrálií neprojel a kudy a proč jsem musel z toho důvodu Austrálií projet dvakrát po stejné trase. Spěchající čtenář může následující odstavec, přeskočit, ale přijde o představu nesmírných rozměrů této navštívené země, které nám, Středoevropanům, z malého státečku uprostřed Evropy, připadají přímo neskutečně

Původně naplánovaná trasa cesty z Katherine po Victoria Hwy, skrz oblast Kimberley až do Monkey Mia, kde jsem minule skončil hlazením a focením polokrotkých delfínů, byla pro zátopy neprůjezdná a měřila 3.171 km Ty jsem tedy nechtěně „ušetřil“ . Musel jsem kvůli tomu projet trasu, už před tím – naplánovaně- projetou, dvakrát, a to mezi Katherine a Coober Peedy, znovu, po třetí, směrem na jih. Jedna tato cesta měřila 1183 km a byla tedy projeta nechtěně, nadbytečně. Od Coober Peedy jsem nastoupil cestu směrem na západ přes Perth až do Monkey Mia, posledního místa, které neleželo v zátopové oblasti a po této trase jsem se pak vracel po druhé a měřila 2119 km. Projel jsem tedy tyto kilometry mezi Coober Peedy a Monkey Mia zbytečně – nechtěně - dvakrát. Tam, kde to šlo, jsem při druhé cestě používal náhradní trasy, abych nejel stejnou krajinou, pokud možno, po druhé Dvakrát jsem ale musel projet po pobřeží jižního oceánu po Eyere Hwy mezi Norseman a Ceduna , což představuje trasu dlouhou 1871 km, poněvadž neexistovala jiná alternativa. Těch 1871 kilometrů, dvakrát projetých, jsem ale nelitoval ,poněvadž jsem si dvakrát vyfotil, a jednou  z toho, za lepšího počasí, nádherné skalní srázy východně od Eucla spadajíc v délce kolem 150 km silnice do Velké Australské zátoky, Great Australian Bight a jsou krajinářsky velkolepé, včetně severně od zátoky ležící pouště bez stromů : Nullarbor Plain.

(22919 – 22841) Z Monkey Mia jsem se vydal ve druhé části cesty Austrálií k jihu a navštívil Kalbarri NP, zčásti průjezdný jenom po nezpevněných komunikacích, ale průjezdných opatrně i bez automobilů s náhonem na 4 kola. Zlatým hřebem parku je skalní okno Natures Window (22934) ve vrstevnaté, rudě při západu slunce zářící skále a prudké skalní útesy k řekám v pouštní krajině. Vyplatí se zde pověsit si před obličej průhlednou látkovou síťku,kterou jsem s sebou vezl již z domova. Odhání totiž alespoň zčásti neodbytné mušky lezoucí do očí, uší a nosu a nesmírně obtěžující

(22947 – 22960) kolem Badgingara NP jsem projel zčásti pouštní krajinou podél pobřeží Pacifiku a kolem pasoucích se pštrosů a minul už navštívený Nabmburg NP s pískovcovými věžičkami Pinnacles a velkoměsto Perth, poněvadž obě místa jsem navštívil už při první cestě k severu do Monkey Mia až do městečka Bunburry ,180 km Jižně od „Perthu.

Tam jsme musel navštívit autodílnu kvůli záhadě, proč mi na palubní desce najedou začala blikat a svítit veškerá jen možná signální světélka .Zažil jsem tady obdobnou zkušenost, jako už z cesty po USA, když jsem potřeboval opravu u zapůjčeného vozidla. Zaměstnanec čerpací stanice, kterého jsem žádal – důrazně - o specializovanou pomoc, určenou pro vozy Mercedes, totiž zavolal nejbližší spřátelenou opravnu, která přijela jenom se startovacím zařízením, poněvadž usoudila, že mi nenabíjí alternátor baterii anebo mám závadný akumulátor. Čerpadlář tím svému kolegovi dal vydělat, ten si s vozidlem nevěděl rady a posla mne, po podepsání účtu za nic, do, konečně, té specializované dílny v městečku Bunbury

V opravně v Bunbury jsem se seznámil opět po létech se socialistickým přístupem ( v kapitalistické zemi!) k vyřizování objednané práce.Strávil jsem tam přes půl dne v péči opraváře, který si pohodově připravil diagnostický přístroj s počítačem a po svačince s ním začal diagnostikovat příčinu blikání všech signálních světel v automobilu. Po půl dnu „diagnostikování“ přišel na to, že je voda v palivovém filtru a vyměnil mi ho. Současně doplnil i do klimatizace náplň, i když jsem ho, po předchozích zkušenostech s doplňováním náplně upozorňoval, že to nepomůže, že závada je v mechanice přívodu studeného vzduchu do kabiny. Později se ukázalo, že jsem měl pravdu.
Jedinou světlou vzpomínkou na můj pobyt v autodílně je snímek (22960) dvoumetrového Australana s plnovousem, kterého jsem postavil na dvoře autodílny k nápadně malému Angličanovi a oba vyfotil. Angličan na mém diagnostikování vydělal, poněvadž tam přijel se stejným vozem a se stejnou závadou a byl mu ihned také vyměněn palivový filtr, i když - podle mého názoru - mohla příčina blikání světélek mít jinou příčinu. Když později začala světélka opět blikat, nenechal jsem se tím znervóznit a jel jsem bez problémů dále až do okamžiku, kdy se „závada“ sama od sebe vytratila.

(22966 – 22997) Z autodílny v Bunbury jsem pokračoval podél pobřeží Pacifiku přes Busselton s údajně nejdelším , 2 km dlouhým, chodníkem do moře na jižní polokouli, po kterém jezdí vláček tažený automobilem, a mohutnými stromy a za ním kolem uměle chované jelení zvěře na produkci zvěřiny do oblasti pobřeží zvané Georgette Shipwreck (22984 a 22985) až k zátoce Hamelin Bay s křídově bílým pobřežím (22993 a 22997) severně od Augusta.

(22999 – 23037) kolem mohutných Karri stromů (Eucalyptus diversicolor) jsem dojel po Caves Road k jeskyni Jewel Cave, u města Augusta, kterou jsem bohatě uvnitř fotografoval. Jeskyně leží severně od mysu Cape Leuwin, kde se stýká indický poceán s Jižním oceánem. Je na něm maják a pamětní deska na 10, do moře, nedaleko, obří vlnou smetených námořníků torpédoborce. Desku na uctění jejich památky věnoval kapitán lodě

(23041 – 23073) Projížděl jsem pak krajinou se spoustou obrovských Karri stromů (Eucalyptus diversicolor). Jejich výška až do kolem 90 metrů se dá dobře posoudit srovnáním s pod nimi stojícím autem. Většina těchto stromů je soustředěna v Gloucester Forest NP , kde také stojí nejvyšší strom, pro pozorování požárů s výšky 61 m, Gloucester Tree . Strom je opatřen zaraženými stupátky v podobě silných kovových tyčí, po nichž se stoupalo do výšky a které strom ještě nezahubily (23049). Největší exempláře těchto stromů jsou soustředěny ve Valey of the Giants (23065 – 23073) , západně od města Denmark a Albany na silnici Brockman Hwy Kořeny těchto stromů dosahují mnohdy průměru až 16 (!) metrů a uvnitř spodků kmenů by mohla pohodlně parkovat i auta.

V parku byla zřízena stezka nazvaná Tree Top Walk , kterou se můžeme procházet na kovových chodnících ve výšce 40 m nad zemí a pozorovat les a stromy v něm shora dolů.. Zajímavý snímek (23067) z této stezky ukazuje vznik pevnin jižní Ameriky, Afriky, Indie. Antarktidy a Austrálie oddělením z velkého souvislého konglomerátu pradávné pevniny. Nedávno jsem se dočetl, že Austrálie stále ještě putuje jako pevnina po oceánu o 5 cm ročně směrem k východu.

(23092 – 23121) Projel jsem pak směrem k východu u Denmark kolem zátoky Villiam Bay (23092 – 23100) se skupinou pobřežních skal Elephant Rocks (23094), která docela věrně napodobuje skupinu slonů odzadu, až do Tondirrup NP ( 23108 – 23121) u města Albany s majákem a skalními útvary, kde přílivem přiháněná voda podtéká pod mohutným skalním mostem Natural Bridge a při pobřeží vytváří fučící otvory, z nichž vystřikuje voda, trefně pojmenované Blowholes.

(23125 – 23157) Z Albany jsme se vydal k severu a projel Stirling Range NP, jehož hory se mi ukazovaly z počátku na horizontu (23125 a 23130) a později jsem jimi projel napříč, zčásti po nezpevněných silnicích, kolem velkého stáda ovcí (23135) , které se kolem začínaly objevovat a kolem výjimečně, jak v USA, tak i v Austrálii vzorně zrestaurované lokomobily v Gnowangerup (23138) a hájku typických australských stromů s rozčepýřenými konci větví (23139) za ním, až k zajímavému areálu se skalním útvarem Wave Rock (23143) , věrně napodobujícímu příbojem zvednutou zkamenělou vodní vlnu, s  okolím (23144 a 23148) a nedaleko ležící otevřenou , „zívající“ jeskyní Hypnos Yawn (23151). Pokračoval jsem pak k jihovýchodu kolem osamělého typicky australského stromu na obrovském poli (23153) přes Lake King až do Esperance na pobřeží Jižního oceánu s příklady typických australských, tentokráte jehličnatých stromů (23156 a 23157)

(23159 – 23182) Z Esperance jsem projel k severu kolem solných jezer (23159 a 23164) skrz Norseman, kde jsme si vyfotil zajímavou červenou kytku v podobě kartáčku (23169) . Zlatokopové tam ve městě postavili pomník koni stejného jména, který zde po hrábnutí kopytem do země vyhrábl z půdy valoun zlata a přispěl tak k rozvoji dolování zlata v okolí a založení města, které nese jeho jméno. Za Norseman jsem pokračoval po silnici Eyre Hwy 1 směrem k východu a začal po této silnic projíždět už po druhé ( viz nejhořejší odstavec) a kolem pouštní vegetace (23172 a 23176) přijel k tabuli oznamující nejdelší, 146,6 km dlouhý úsek absolutně rovné silnice v Austrálii., Po dalších 350 ujetých kilometrech od východního konce rovného úseku jsem dojel do městečka Eucla s obrovskou reklamou na pozorování velryb a rozcestníkem australských měst (23179 a 2310) . S uspokojením jsem z 11 uvedených měst na rozcestníku zatím neprojel jenom dvě, a to Adelaide a Melbourne, která jsem pak navštívil o několik dnů později). Údaje kilometrů svědčí o ohromné rozloze australského kontinentu.

(23182 – 23248) Za Eucla jsem opustil stát West Australia a přejel u pohraniční vesnice Border Village do státu South Australia. Také tady neopomenu poznamenat o údajích rozcestníku australských a evropských měst, že ze 16 zde uvedených měst a míst jsem doposud nenavštívil (s vypuštěním Adelaide,, Melbourne a Wellington, které navštívím ještě při této cestě), jenom : jižní pól, Hobart, Londýn a Kapské město.Kolem klipů strmě spadajících do zálivu Great Australian Bight Jižního oceánu, které jsem na všech zastávkách pilně fotografoval ( 23189 – 23206) a kolem dvou lovících psů Dingo ve volné přírodě (23212) jsem přejel kolem tabule označujíc západní konec pouště bez stromů: Nullarbor Plain do Ceduna a odtud už nově , po ještě nejeté trase, směrem na Port t Lincoln. Po pořeží jsem projel skrz Smoky Bay (23215 – 23217),pak kolem obrovského pole s e dvěma osmaělými stromy ( 23222) a kolem dvou volně se pasoucích velbloudů s ohlávkami (23226) do Streaky Bay. Tam jsem vyfotil velkou skupinu vodních ptáku . včetně pelikánů, sedících na kolejišti používaném pro spouštění jachet na vodu a za ním tabuli upozorňující na průjezd jenom auty s náhonem všech 4 kol a hejno bílých papoušků a pole s křivolakým stromy (23233 – 23248)

(23255 – 23281) Za Eliston jsem jel po okraji pobřeží Jižního oceánu (23255 – 23266) s romantickým pobřežím a pamětní deskou na nedaleko, v moři, zahynulého námořníka Cummingse , který se po poruše lodního šroubu ztratil ve vlnách oceánu před tím, než ho mohl zachránit bratr ze břehu, po té co pomohl už vytáhnout na břeh i otce. (23255 – 23266) Další cesta vedla podél pobřeží až do Port Lincoln ( 23267 – 23280) a druhý den pak z Port Lincoln k severovýchodu

(23282 – 23341) je výběr snímků krajin nafocených při cestě z Port Agusta ( toto město už jsem projel a navštívil při cestě tam) k severovýchodu do Flinders Ranges NP, kde jsem nafotil množství snímků projetých převážně po nezpevněných silnicích v parku a při cestě zpět do Port Augusta.

(23344 – 23408) Z Port Augusta jsem pak vyjel po návštěvě romantické rokle Aligator Gorge (23344 – 23352) , do které se sestupuje hluboko, dlouhým schodištěm a dále kolem hájku s rostlinami agave na poli (23360) , jižně od Auburn, do Adelaide, milionového, hlavního města jižní Austrálie. Město nepůsobí na návštěvníka jako velkoměsto. Zaujaly mne v něm trhy s ovocem a mořskými živočichy, krásné parky , obchodní pasáže, půvabné sochy prasátek na pěší zóně a kašna znázorňujíc tři řeky státu (23366 – 23408)

(23415 – 23441) Další cesta vedla z Adelaide, za nímž jsem si vyfotil, doposud nejlépe a zblízka, zajímavého, všudypřítomného ptáka Austrálie, flétnáka Australského (23415), kolem úzkého pruhu Coorong NP s velkou kolonií pelikánů (23423), kterou lze ale pozorovat jenom z dálky ze stanoviště s dalekohledem, do Mt Gambier. Město proslulo zajímavým jezerem Blue Lake (23429 a 23441), které se zabarvuje v měsících od listopadu do března záhadně sytě modře, zatímco v ostatních měsících roku působí šedě. U jezera je zajímavá sbírka kaktusů (23433).

(23451 – 23487) Za Mt. Gambier jsem přejel do státu Victoria a pokračoval po Princess Hwy do Portlandu, z něhož jsem odbočil na mys Cape Bridgewater, kde jsem navštívil nepříliš (oproti americkému rozlehlejšímu zkamenělému lesu v Arizoně ) známý Petrified Forest (23451) . Stromy jsou zde zkamenělé zachovány v poloze kolmé, v pobřežním písku , zatím co v USA jsou stromy mohutnější, prostoupené lesklými křemičitými sloučeninami a většinou leží na zemi nebo pod zemí. Na pobřeží mysu nechybějí ani typické Blowholes, z nichž vystřikuje s hučením voda procházející při příboji otvory vzhůru.(23456). Z Portlandu jsem se vydal na sever přes Hamilton s obrovskými balíky ovčí vlny na vývoz (23463) do Little Desert NP západně od Dimbola, kde jsme navštívil farmu Little Desert Lodge s umělým chovem zajímavých ptáků Malleefowl ( 23480) a Stone Curie zvanými také Bush Ticknoe (23487). Oba druhy nevynikají obzvláštním vzhledem, ale pták Malleefowl nesedí na vejcích, ale zahrabává je k vylíhnutí do hromad, kde se působením, tepla mláďata vylíhnou bez vysedávání na vejcích.

(23497 – 23617) Směrem přes Horsham jsem najel k jihu kolem Green Lake s předhůřím (23497) dalšího NP na horizontu do Grampians NP.Tam jsem vyfotil stádo klokanů na pastvě (23509), zbytek fotek jsou pohledy na velkolepé vodopády Mc Kenzie Falls (23514 – 23528) , k jejichž dnu je možno sestoupit po schodišti, daleké výhledy z četných vyhlídek, jako Reed Lookout a Boroka Lookout, které jsem opakovaně fotil, poněvadž počasí nebylo nejlepší (23540 – 23564), a nakonec jsem se ke dvěma místům ještě vrátil jednou,a to k Mc Kenzie Falles a k Boroka Lookout (23570 a 23594). V úzkém, jižním pruhu Grampians NP jsem ještě obejel po dvou silnicích líbezné krajiny s horami a poli severně od Dunkeld ( 23602 – 23604) a západně od Port Gampbell jsem vyfotil příklady neupraveného a upravovaných stromů ( 23607 a 23617) v krajině.

(23612 – 23695) jsou obrázky z velkolepé silnice Great Ocean Road na cestě podél pobřeží Jižního oceánu , které obzvláště v úseku mezi malými sídly Peterborough a Princetown je poseto v moři, v jeho zálivech, nespočtem zajímavých skalních, pískovcových útvarů v podobě mostů, skalních stěn a hradeb a suků vytrvale postupně „mikrotraumaticky“ ničených příbojem moře, takže za dlouhé věky této působící eroze nakonec zmizí beze zbytku v moři.( 23621 – 23695) . Nejznámější z nich je skupina skalních suků nazvaných Twelf Apostles – dvanáct apoštolů (23689 – 23695), hlavně proto, že je tam dostatek míst pro parkování autobusů , které se hromadně přivážejí turisty z celého světa, aby obdivovali tuto jedinečnou přírodní zajímavost. V této oblasti se mi také podařilo vyfotit čilou australskou ještěrku (23655).

(23704 – 23734) Pokračoval jsem pak v cestě za Apollo Bay, s pěknou australskou okrasnou trávou, jejíž podoba se začíná objevovat už i na našich zahrádkách (23704) do malebného městečka Queenscliff na konci ústí ze zálivu Port Phillip Bay ( 23713 – 23734), kde mne zaujala pevnost s vystavenými starými děly, rybářské čluny na lov krabů se spoustou světel nad palubou lodí, malebné baráčky ve městě a rackové, kteří se malebně zrcadlili v kalužích po dešti).

(23745 – 23827) Z Queenscliff už to bylo, na australské poměry, co by kamenem dohodil, do více než 3 milionového města Melbourne, druhého největšího města australského kontinentu. Poněvadž v době mé návštěvy lilo jako z konve, strávil jsem hodně času v nákupních centrech. Nejvelkolepější je Melbourne Central s památkově chráněnou bývalou požární věží města pod vysokou kupolí centra (23747) a s obrovsky zvětšenými kapesními hodinkami visícími od stropu (23745). Pasáž Royal Arcade je vyzdobena dvěma starozákonními obry Gogem a Magogem po obou stranách hodin v pasáži. (23783). Krásné jsou i parky města s palmami a ostatní subtropickou flórou, V jednom z parků stojí zachovalý rodný domek námořního objevitele kapitána Cooka. (23816). Nápadný je památník padlým v 1.světové válce, Shrine of Remebrance (23811), od něhož se rozevírá pohled na město a jeho mrakodrapy mezi nimž se krčí divadlo Princess Theatre (23827). Z Melboure jsem vyjel k jihovýchodu k t. zv. Pinguine Parade,na poloostrově Phillip Island, kde lze pozorovat z moře se každodenně, večer, vracející drobné tučňáky, kteří spěchají nakrmit svá mláďata, uložená ve hnízdech ve vnitrozemí, za pobřežím.

(23832 – 23949) Přes Promonotory NP, na poloostrově, jihovýchodně od Melbourne, se zajímavými procházkami kolem mohutných balvanů mezi vegetací a s dalekými výhledy na moře (23832 – 23857) jsem jel dále přes Lakes Entrance (23872- 23873) skoro evropskou krajinou (23875) a za Cann River , jsem dbočil k severu do státu New South Wales opět s ozdobným keřem trávy (23877) a až k Jindabyne, nádhernou krajinou ke stejnojmennému jezeru (23878 – 23890). Projel jsem pak Kosciuszko NP( kolem náhorních plošin a přes pasy, z nichž jeden tvoří ve výšce 1805 m.n.m rozvodí. Kolem elektrárny v Tumut a dále kolem nádrže Blovering Res.(23895 - 23949) jsem dojel druhý den do hlavního města Austrálie, Canberra

(23953 – 24029) ukazují obrázky z Canberry se symbolem města, zvonkohrou Carillon (23953) s výstavným širokým bulvárem Anzac Parade, kde je spousta velice uměleckých, prostorných památníků na války, jichž se Austrálie v rámci Britského společenství zúčastnila (23973-23974) . Navštívil jsem i čtvrť Yarralumla, kde jsou v tomto uměle zbudovaném městě soustředěny zastupitelské úřady světa odpovídající charakterem stavby stavebnímu stylu v zemi používaném (23988 a 23998). Potěšil jsem se i vlajkou naší republiky vlající na stožáru u budovy nejvyššího soudu (24007) mezi ostatními vlajkami států a pobyt v Canbeře jsem ukončil výjezdem na kopec Ainslie n severu města, odkud se naskýtá nádherný pohled na město (24029)

Teďˇ už jenom spíše pro mne o pokračování další cesty už bez fotografování až do příletu do Aucklandu na severním ostrově Nového Zélandu:

V úterý 27.03.01. jsem ještě z Canberry po 14.00 hodině odejel po Federal Hume Hwy 23 a pak 31 a přespal u silnice před Campeltown , cestou do Sydney

Ve středu, 28.03.02, jsem dorazil s malými potížemi s pomocí plánku dojezdu zpět do Sydney a zaparkoval, jako v době, kdy si prohlížel Sydney , na počátku mé cesty, a jezdil do města příměstským vlakem v klidné ulici u půjčovny aut. Po příjezdu jsem si všechny věci nabalil zpět do ruksaku a zběžně uklidil podlahu vozu před jeho vrácením půjčovně . Naposled jsem v autě přespal a

ve čtvrtek, 29.03.01 jsem odevzdal auto zpět půjčovně a nepříjemná přejímající žena na mně chtěla doplatek za nedokonale umytý vůz. Odpověděl jsem , že mám dostatek času vůz sám douklidit a požádal jsem o zapůjčení vědra a hadru. Když jsem se pak pozastavoval nad tím, že v situaci, kdy mi u vozidla celé 2 měsíce nefungovala klimatizace,se na mně ještě žádá doplatek, ačkoliv by tomu mělo být naopoak, žena mi doplatek odpustila.Ve 12.00 jsem byl odvezen taxíkem na letiště a tam jsem setrval na lavicích při čtení průvodce po Novém Zélandě , později ve spánku, až do rána v

v pátek,30.03.01 jsem ráno, po špatně prospané noci na lavicích letiště konečně nastoupil do letadla a V 7.00 jsme odletěli. Let trval celkem skoro 4 hodiny, přes dvě časová pásma, kdy jsme si museli hodinky posunout o 2 hodiny kupředu. Hned po startu jsem se po prvé, po dvou měsících, nasnídal aniž bych si musel snídani sám připravovat. Ve 12.00 jsme přistáli a po pasové a celní kontrole prováděné příliš svědomitou žernou , která mi nechala vybalit celý ruksak a dokonce mi kontrolovala i podrážky bot, poněvadž jsem jako povolání uvedl do sčítacího lístku, že jsem veterinář. Domívala se snad , že jsem přitáhl na botech hnůj po dvou měsících cestování až z Prahy do Aucklandu.

Nechal jsem se taxíkem odvézt do půjčovny a bylo mi půjčeno daleko menší, japonské auto, ale přesto s pohodlnější postelí, kterou jsem nebyl nucen denně rozkládat a skládat. Celé odpoledne jsem z ruksaku, rozkramařeného celnicí, ukládal do skřínek všechny potřeby a první noc jsem se v autě, po nákupu potravin, vyspal

sobota 31.03.01.se začátkem další cesty po Novém Zélandě s prohlídkou Aucklandu už je popsána v předmluvě k roku 2001C , Nový Zéland sever

22919R.jpg

22920R.jpg

22929R.jpg

22931R.jpg

22934R.jpg

22941R.jpg

22947R.jpg

22952R.jpg

22957R.jpg

22960R.jpg

22966R.jpg

22974R.jpg

22978R.jpg

22984R.jpg

22985R.jpg

22993R.jpg

22997R.jpg

22999R.jpg

23003R.jpg

23005R.jpg

23007R.jpg

23011R.jpg

23018R.jpg

23023R.jpg

23032R.jpg

23035R.jpg

23037R.jpg

23041R.jpg

23046R.jpg

23049R.jpg

23055R.jpg

23059R.jpg

23065R.jpg

23067R.jpg

23070R.jpg

23072R.jpg

23073R.jpg

23092R.jpg

23094R.jpg

23100R.jpg

23108R.jpg

23109R.jpg

23114R.jpg

23116R.jpg

23121R.jpg

23125R.jpg

23130R.jpg

23135R.jpg

23138R.jpg

23139R.jpg

23143R.jpg

23144R.jpg

23148R.jpg

23151R.jpg

23153R.jpg

23156R.jpg

23157R.jpg

23159R.jpg

23164R.jpg

23169R.jpg

23172R.jpg

23176R.jpg

23177R.jpg

23179R.jpg

23180R.jpg

23182R.jpg

23189R.jpg

23193R.jpg

23199R.jpg

23206R.jpg

23212R.jpg

23213R.jpg

23215R.jpg

23217R.jpg

23222R.jpg

23226R.jpg

23233R.jpg

23243R.jpg

23246R.jpg

23248R.jpg

23255R.jpg

23260R.jpg

23262R.jpg

23266R.jpg

23267R.jpg

23270R.jpg

23277R.jpg

23280R.jpg

23282R.jpg

23289R.jpg

23290R.jpg

23297R.jpg

23303R.jpg

23307R.jpg

23310R.jpg

23313R.jpg

23318R.jpg

23322R.jpg

23330R.jpg

23335R.jpg

23341R.jpg

23344R.jpg

23352R.jpg

23360R.jpg

23366R.jpg

23368R.jpg

23375R.jpg

23376R.jpg

23386R.jpg

23391R.jpg

23399R.jpg

23402R.jpg

23408R.jpg

23415R.jpg

23423R.jpg

23429R.jpg

23433R.jpg

23441R.jpg

23451R.jpg

23456R.jpg

23463R.jpg

23480R.jpg

23487R.jpg

23497R.jpg

23509R.jpg

23514R.jpg

23515R.jpg

23519R.jpg

23528R.jpg

23540R.jpg

23547R.jpg

23556R.jpg

23563R.jpg

23564R.jpg

23570R.jpg

23594R.jpg

23602R.jpg

23603R.jpg

23604R.jpg

23607R.jpg

23617R.jpg

23621R.jpg

23625R.jpg

23630R.jpg

23632R.jpg

23637R.jpg

23642R.jpg

23650R.jpg

23655R.jpg

23663R.jpg

23664R.jpg

23668R.jpg

23677R.jpg

23684R.jpg

23685R.jpg

23686R.jpg

23689R.jpg

23695R.jpg

23704R.jpg

23713R.jpg

23718R.jpg

23726R.jpg

23729R.jpg

23734R.jpg

23745R.jpg

23747R.jpg

23751R.jpg

23754R.jpg

23769R.jpg

23772R.jpg

23783R.jpg

23798R.jpg

23800R.jpg

23803R.jpg

23811R.jpg

23812R.jpg

23815R.jpg

23816R.jpg

23819R.jpg

23826R.jpg

23827R.jpg

23832R.jpg

23835R.jpg

23836R.jpg

23838R.jpg

23846R.jpg

23853R.jpg

23857R.jpg

23872R.jpg

23873R.jpg

23875R.jpg

23877R.jpg

23878R.jpg

23882R.jpg

23890R.jpg

23895R.jpg

23896R.jpg

23903R.jpg

23934R.jpg

23936R.jpg

23943R.jpg

23949R.jpg

23953R.jpg

23965R.jpg

23973R.jpg

23974R.jpg

23988R.jpg

23998R.jpg

24007R.jpg

24020R.jpg

24029R.jpg