./fotky/1985/

Předmluva k roku 1985Předmluvu k tomuto roku musím uvést pro poučení mé rodiny a potomstva a samozřejmě i těch, kteří mé předmluvy čtou, aby si hlídali své zdraví. O svém prvním nenadálém onemocnění jsem psal v předmluvě k roku 1983. Po jakéms takéms vzpamatování se z hypertenzní krize, kterou jsem utrpěl v roce 1983 (viz předmluvu k tomuto roku) jsem se dostal po druhé do stavu ohrožení života.

V roce 1985 jsem pokračoval v práci na přestavbě nákladního vozu Avia na obytný karavan . Právě jsem se válel pod podvozkem přestavovaného auta, když jsem ucítil prudkou bodavou, píchavou bolest na pravé polovině zad. Vzhledem k takřka okamžitému, náhlému vzniku této bolesti do sice v roce 1983 narušeného zdravotního stavu, ale opět později získané, skoro plné životní aktivity (o čemž svědčí i to, že jsme pilně pracoval na namáhavé přestavbě Avie) jsem zavrhl první domněnku, že by mohlo jít o svalovou bolest. Bolest byla od okamžiku vzniku trvalá a „úhybné“ změny polohy zad ji nestačily zmírnit nebo zlikvidovat a měl jsem podezření, že jsem utrpěl plicní infarkt.

Druhý den jsem ještě přišel do práce, ale stav se spontánně nelepšil, spíše horšil , takže jsem se rozhodl, že domů nepojedu, a když už pracuji jako veterinář u lékařů , prosadím si hospitalizaci, aby mne nemusela sanitka odvážet z domova třebas v noci při dalším zhoršení zdravotního stavu. V našem oddělení ne moc oblíbená výzkumná pracovnice, doktorka přírodních věd, tentokrát dobře zapracovala a zalobovala u svého přítele, profesora, který nebyl pneumolog, takže poslal jiného výzkumníka, kterému jsem vybíral také psy do pokusů a ten poslechl moje plíce. Nechal se na štěstí přesvědčit, že mám strach, že jsme utrpěl plicní infarkt. Poslal mne tedy na pavilon plicního oddělení, kam jsem se nechal dovézt a přijímala mne tam mladá, málo zkušená lékařka, která mne přesvědčovala, že nejde o plicní infarkt, ale o zápal plic, který také může stejně náhle vzniknout jako infarkt. Nepřel jsem se s ní a doufal, že obě nemoci se stejně budou léčit skoro shodně, hlavně jsem byl rád , že alespoň od rána budu pod dohledem snad zkušených pneumologů.

V nemocnici jsem strávil v horkém létě, což mne nejvíc mrzelo, celkem 24 dny. Mimochodem, nefroložka, která mne měla na starosti od mého onemocnění, od roku 1983, častěji zmiňovala, že by nebylo od věci nechat si udělat biopsii ledvin, aby se dala upřesnit diagnóza. Vehementně jsem se tomu bránil poukazem na to, když se „jehla trefí do zdravé tkáně“, stejně se nic nezjistí. Rozhodl jsem se zcela chybně, když už jsem ležel v nemocnici, tu biopsii ledvin při této příležitosti podstoupit. Toto moje rozhodnutí samozřejmě bylo z mé strany zcela nešťastné a dokonce kontraindikované. Pokud jsem věřil tomu plicnímu infarktu, musela mi být a zřejmě mi také byla ředěna krev pomocí léků s antikoagulačním účinkem. Sám jsem si dokonce hned první den vzniku bodavé bolesti v zádech v mírné dávce tyto léky „naordinoval“.Potvrdilo to před zamýšlenou biopsií vyšetření srážlivosti krve, kterou jsem měl malou, takže biopsii nešlo podniknout. Nějaký lékař od zeleného stolu tehdy naordinoval zvýšení srážlivosti, aniž se přesvědčil , není –li to v mém případě kontraindikované a následek byl, že mi oteklo za několik hodin pravé lýtko a byla mi „vyrobena“ trombophlebitida, která mi na celý zbytek života znehodnotila vzhled mé pravé nohy.Nejvíc mne na tom mrzí, že jsem se na tomto pochybení sám a dokonce iniciativně zúčastnil svým rozhodnutím v naprosto nepravé chvíli tu biopsii podstoupit. Spoluúčasti na této „nehodě“ má i sestra, která mi na pokyn lékaře podala příslušně naordinovanou dávku a drze mi na dotaz neřekla, co mi dává, ať se prý „zeptám doktora.“

Když jsme opouštěl nemocnici vyléčen z „plicní nehody“, omluvně mi primář řekl kvůli té během hospitalizace „vyrobené“ trombophlebitidě , že zapůsobil fenomén : „kovářovy kobyly“ , čímž chtěl říct , že asi neštěstí, nedopatření a chyby se vždy podepíšou na odborníkovi z branže nebo příbuzné branže, což byl můj případ jako případ veterináře a dokonce působícího ještě v sousedním ústavu.. Neodpustil jsem si trochu jizlivou poznámku, že příčina vězí v tom, že oproti laikům ti odborníci dokážou , i když zpětně, vytipovat chybu, která se během hospitalizace stala, zatím co laikové to považují za neodmyslitelnou a neodvratitelnou součást léčby, nikoliv za nedopatření odborníka
Poněvadž doufám, že se už s podobnými nedopatřeními, která jsem zažil i v rámci naší rodiny (hlavně v případě mého otce) nesetkám, chtěl bych závěrem zhodnotit rivalitu mezi veterináři a lékaři následovně . U obou profesí, veterináře nevyjímaje, platí moje domněnka hraničící s takřka jistotou, že z deseti odborníků jsou dva výjimečně nadaní, chytří a způsobilí vykonávat své povolání výtečně , pět odborníků dokáže jakž takž probruslit úskalími svého povolání, i za pomoci konzultací s dalšími odborníky, a zbylým třem bych odebral diplom, aby nemohli škodit. Myslím, že nepřeháním, když sám sebe počítám do skupiny těch pěti odborníků a doufám že mne nikdo nikdy nezařadil v době mé aktivní služby do skupiny těch tří, kterým bych já odebral diplom

Ale nyní už k fotografickému roku 1985, kdy jsem přes mou shora popsanou nemoc nafotil jeden z největších počtů fotek. Dokončoval jsem práci na zamýšlené knize o chráněných územích středních Čech a chtěl jsem nabídnout Zemědělskému nakladatelství vydání knihy o chovných ústavech koní v České republice a začal jsem na tomto tématu intenzivně pracovat, abych mohl svůj záměr nakladatelství představit. Tento rok tedy bude převážně „fotograficky koňařský“

(11016) je vzácný kandík psí zub z oblasti Medníku

(11026) je símek z toku Berounky v Mokropsích u Prahy

(11033) je rybníček u Kraskova na Čáslavsku

(11038 – 11046) jsou obrázky pobřeží Sečské přehrady

(11051- 11104) ukazují žánrové obrázky koní z Národního hřebčína v Kladrubech n.L

(11111) je lovecký jestřáb na kruhu

(11115 -11134) ukazují žánrové obrázky koní z hřebčína ve Slatiňanech

(11139 – 11158) ukazují žánrové obrázky chladnokrevných koní koní z hřebčína v Nemošicích

(11169) je obrázek pasoucích se koní na farmě koní Mnětice

(11176 - 11181) je obrázek koně z hříbárny ve Slavicích

(11184 – 11204) ukazují obrázky z vnitřního zařízení ( sedlovny, postrojovny a stáje) a obrázky koní z hřebčína v Heřmanově Městci.

(11213) ukazuje tok řeky Chrudimky

(11216) je obrázek krajiny z obory Slavice

(11236) ukazuje obrázek labutí na chráněním rybníku Babinecký rybník

(11240 ) je hotel Thermal z Karlových Varů v průhledu

(11249 a 11252) jsou vzácné rostliny Medovník meduňkolistý a včelník rakouský z Radotínského údolí

(11262) rodina nad polostrovem Ždáň na Vltavě

(11270) je z doby mého pobytu v Thomayerově nemocnici, kdy jsem si yvšel s fotoaparátem na procházku po areálu nemocnice a vyfotil mladé kachny březňačky u rybníčka

(11274 – 11284) jsou obrázky z Chráněných území břekové aleje z Břežanského údolí, Vltavy v místě bývalých Svatojánských proudů a lilie zlatohlavé z CHU Koda

(11293 a 11296) je obrázek po srážce dvou automobilů a labutí na Vltavě naproti místu srážky

(11299 – 11309) jsou obrázky s CHU Císařská kuchyně

(11316 – 11320) jsou z automobilového muzea v Mladé Boleslavi

(11329) je z CHU Skryjská jezírka

(11335 – 11342) jsou CHU podél toku Berounky, Čertova skála , Stríbrný luh,

(11351) je zkamenělina Trilobita z okolí Berounky

(11353) ukazuje Hudlickou skálu

(11371 – 11381) ukazují koně z koňské farmy Humňany hřebčína Písek

(11382 – 11383) je kaplička na silnici LIbějovice-Černěves a dálkový pohled na Šumavu od Netolic

(11390 – 11398) jsou koně z farmy koní v Žitné, hřebčína Netolice

(11405) jsou koně z farmy koní Švarcenberk, hřebčína Netolice

(11416 – 11442) jsou koně z farmy koní Nový Dvůr hřebčína Písek včetně krytí klisny hřebcem tamtéž. Výkonnost hřebce byla v porovnání s výkonem člověka obdivuhodná, poněvadž klisnu hřebec kryl těsně za sebou celkem třikrát.

(11461 – 11504) jsou obrázky z jižních Čech z Tálína, Bošilce, od Studnice ( břízy), Albeře, hradu Landštejna, Stříbřeče, Staré Hlíny a Spolí (rybníky), Římova ( chodba Lorety), Rožmberka a z opevněné vesnice Žumberk

(11514 – 11530) ukazuje jistícího srnce od Čáslavi, krajinu Havličkobrodska, stromy a potok ze Žďárských vrchů

(11542 ) dálkový pohled na Dukovanskou jadernou elektrárnu

(11558 – 11575) jsou záběry koní z moravského hřebčína Napajedla

(11591 – 11602) jsou záběry koní ze zemského hřebčína Tlumačov a jeho dvorů Skály a Buňov

(11606) je větrný mlýn u Štípova

(11610 – 11619) jsou záběry koní z hřebčína Albertovec

(11629 a 11634). jsou záběry ze severní Moravy, z okolí Budišova n. Budišovkou a hradu Sovinec,

(11637- 11644) je zámek Litomyšl, krajina kolem Nových hradů a rokokový zámek z Nových hradů

(11644) ukazuje krajinu Českého Středohoří

(11648 - 11666) ukazují Radotínské údolí, rostlinu kýchavici černou z Průhonického parku, květinový koberec z Ústí nad Labem, okolí hradu Střekov a Pražský hrad

(11675 – 11932) ukazují záběry z kdysi slavných „konařských“ dnů v bývalém JZD Humburky s nejrůznějšími ukázkami drezúry a terénních závodů dvoj- a čtyřspřeží a parkůrového skákání jezdců a několik žánrových obrázků ustájených koní za celou třídenní dobu konání akce

(11937 – 11941) ukazují krajinu Českého středohoří, hrad Kamýk, okolí Kamýka a pravý břeh Labe u Vaňova u Ústí n.L.

(11943 – 12013) jsou z Velké Pardubické roku 1985, která se konala za podmračeného počasí, což se projevilo nepříznivě na kvalitě barevných fotografií

11016R.jpg

11026R.jpg

11033R.jpg

11038R.jpg

11044R.jpg

11046R.jpg

11051R.jpg

11052R.jpg

11055R.jpg

11062R.jpg

11068R.jpg

11073R.jpg

11079R.jpg

11085R.jpg

11088R.jpg

11090R.jpg

11093R.jpg

11104R.jpg

11111R.jpg

11115R.jpg

11127R.jpg

11132R.jpg

11133R.jpg

11134R.jpg

11139R.jpg

11143R.jpg

11147R.jpg

11149R.jpg

11153R.jpg

11156R.jpg

11158R.jpg

11169R.jpg

11176R.jpg

11178R.jpg

11181R.jpg

11184R.jpg

11191R.jpg

11192R.jpg

11195R.jpg

11204R.jpg

11213R.jpg

11216R.jpg

11236R.jpg

11240R.jpg

11249R.jpg

11252R.jpg

11262R.jpg

11270R.jpg

11274R.jpg

11278R.jpg

11284R.jpg

11293R.jpg

11296R.jpg

11299R.jpg

11302R.jpg

11309R.jpg

11316R.jpg

11320R.jpg

11329R.jpg

11335R.jpg

11336R.jpg

11342R.jpg

11351R.jpg

11353R.jpg

11371R.jpg

11375R.jpg

11381R.jpg

11382R.jpg

11383R.jpg

11390R.jpg

11394R.jpg

11398R.jpg

11405R.jpg

11416R.jpg

11422R.jpg

11423R.jpg

11433R.jpg

11439R.jpg

11442R.jpg

11461R.jpg

11464R.jpg

11481R.jpg

11483R.jpg

11487R.jpg

11489R.jpg

11490R.jpg

11493R.jpg

11498R.jpg

11503R.jpg

11504R.jpg

11514R.jpg

11527R.jpg

11529R.jpg

11530R.jpg

11542R.jpg

11558R.jpg

11559R.jpg

11562R.jpg

11568R.jpg

11575R.jpg

11581R.jpg

11584R.jpg

11595R.jpg

11596R.jpg

11598R.jpg

11602R.jpg

11606R.jpg

11610R.jpg

11613R.jpg

11617R.jpg

11619R.jpg

11629R.jpg

11634R.jpg

11637R.jpg

11638R.jpg

11640R.jpg

11644R.jpg

11648R.jpg

11651R.jpg

11662R.jpg

11665R.jpg

11666R.jpg

11675R.jpg

11682R.jpg

11684R.jpg

11690R.jpg

11696R.jpg

11698R.jpg

11712R.jpg

11715R.jpg

11718R.jpg

11720R.jpg

11722R.jpg

11723R.jpg

11727R.jpg

11736R.jpg

11741R.jpg

11749R.jpg

11752R.jpg

11753R.jpg

11754R.jpg

11757R.jpg

11761R.jpg

11763R.jpg

11765R.jpg

11768R.jpg

11769R.jpg

11771R.jpg

11775R.jpg

11783R.jpg

11784R.jpg

11787R.jpg

11789R.jpg

11793R.jpg

11798R.jpg

11807R.jpg

11808R.jpg

11823R.jpg

11841R.jpg

11843R.jpg

11848R.jpg

11852R.jpg

11856R.jpg

11858R.jpg

11859R.jpg

11863R.jpg

11866R.jpg

11870R.jpg

11875R.jpg

11878R.jpg

11883R.jpg

11887R.jpg

11894R.jpg

11897R.jpg

11898R.jpg

11900R.jpg

11903R.jpg

11907R.jpg

11910R.jpg

11911R.jpg

11912R.jpg

11918R.jpg

11923R.jpg

11926R.jpg

11932R.jpg

11937R.jpg

11938R.jpg

11941R.jpg

11943R.jpg

11945R.jpg

11948R.jpg

11949R.jpg

11950R.jpg

11954R.jpg

11956R.jpg

11957R.jpg

11959R.jpg

11962R.jpg

11964R.jpg

11966R.jpg

11970R.jpg

11977R.jpg

11978R.jpg

11980R.jpg

11985R.jpg

11986R.jpg

11987R.jpg

11991R.jpg

11994R.jpg

12001R.jpg

12013R.jpg