./fotky/1978/

Předmluva k roku 1978Rok 1978 byl u mne přelomový z důvodu, který se po 15 letech služby obvodního veterinárního lékaře ošetřujícího velká zvířata v tehdejších velkochovech často dostavoval , a to nejen u mne. Rozhodl jsem se skoncovat se špinavou a málo „medicinskou“ službou na obvodě, v často nehygienických a špinavých stájích, kde se honila produkce mléka a nedbalo moc na čistotu a hygienu. Dostávat k umytí rukou ručník a mýdlo byl často veliký problém, i když samozřejmě ne všude, kde se nevymlouvali na to, že ručník je v „prádle“ a mýdlo někdo ukradl. Chtěl jsem také zhodnotit to, že jsem o několika předchozích dovolených sloužil jako výpomocný veterinář ve veterinárních nemocnicích v Pardubicích a v Hradci králové, při střídání dovolených tamních pracovníků, a získal tam nějaké zkušenosti s provozem veterinárních nemocnic a z o něco hodnotnější medicíny na vyšší kvalitativní úrovni, než bylo možno praktikovat na obvodě.

1.září jsme nastoupil do dnes už neexistující veterinární nemocnice v Říčanech a byl tam pověřen vlastně úkoly určenými pro veterinární techniky, totiž rentgenováním nosních dutin chovných prasnic ve stájích za účelem eradikace tehdy ve velkochovech řádící choroby, sípavky prasat. Spadl jsem tedy z bláta do louže, ze špíny v chovech skotu, do špíny a ještě navíc do obrovského hluku v chovech prasat. Bojoval jsem alespoň o zařazení do nočních služeb a do služeb o svátcích a weekendech. Bal jsem do nich zařazen teprve později, kdy už to bylo trapné mne do služeb nezařazovat (ubíral jsem totiž svým zařazením finance ostatním kolegům). Mohl jsem se tak samostatně věnovat té trochu zajímavější medicíně u malých zvířat a operacím u nich i u velkých zvířat.

Co se týče fotografování, nic do mé výbavy nepřibylo a také jsem nebyl nikde déle v cizině ( vyjma v Polsku v Poznani na veletrhu), jenom jsem procestoval nádherné jižní Čechy a Šumavu a získal jsem fotkami z této oblasti cenu v soutěži časopisu Lidé a země.

U Fotek 06818 , 06888 – 06899 a fotky 07265 lze vyčíst , jaké vlády poměry v naší republice v době „normalizace“ po roce 1968

(06818) ukazuje kopii závazku, který učinilo myslivecké sdružení kolektiv v Hodkovicích k 60. výročí VŘSR ( Velké říjnové socialistické revoluce). Vysvětlení pro mladší, kteří tuto dobu nezažili a nevědí, oč se jedná: Komunistická strana vyzývala obyvatele = soudruhy, k neustálému zvyšování pracovní výkonnosti ke všem nejmožnějším a nejnemožnějším příležitostem. Vzpomínám si, že jsem také k blíže neurčenému výročí VŘSR poslal závazek na Městské veterinární zařízení Praha , že se zavazuji bez nároku na příplatek za noční služby , držet na některé veterinární ošetřovně v Praze trvalé noční služby od 18.00 do 6.00 hodin denně. Ze zkušeností z veterinární nemocnice v Říčanech jsem věděl, že spousta lidí, kteří potřebovali neodkladnou veterinární pomoc musela taxíky jezdit do přetížené nemocnice a tam hledat pomoc. Moje nabídka pro Prahu, kde sice nebylo tolik domácích mazlíčků jako dnes, tedy byla nejen potřebná, ale i férová vzhledem k tomu, že jsem se vzdal příplatku za noční služby a ještě byl ochoten sloužit 12 hodin denně. Samozřejmě pozadí tohoto mého „závazku“, bylo následující a souviselo s mým fotografováním : Chtěl jsem pracovat v noci a mít čas na fotografování, když svítilo sluníčko. Doufal jsem, že závazek vzhledem k tomu, že byl učiněn k výročí VŘSR bude moci být těžko odmítnut, ale tehdejší ředitel MVDr. Černošek mne písmeně „přesvědčil“, že služby ve vzdálené veterinární nemocnici v Říčanech jsou postačující a moje nabídka je tedy nadbytečná a bylo po závazku a po fotografování .

(06824) z Anetky už se stala školačka a Víťovi byly dva roky

(06836) ukazuje bruslaře na rybníku ve Zvoli u Prahy

(06851 – 07896) jsou obrázky z jarního Průhonického parku

(06888 – 06899) jsou obrázky z Poznaně, do které jsem jel se zástupcem západoněmecké firmy JOBO panem Križikem, který vlastnil kromě německého i americký pas. V Poznani jsem obsluhoval stánek firmy spolu s polským kolegou pro polské a české návštěvníky. Americké občanství pana Križika, který také před odjezdem do Poznaně u nás přespal, mne značně poškodilo, i když to nikdo nikdy nepřiznal , bylo jasné, že kulové zbraně mi nebyly zanedlouho po tom zabaveny jen tak pro nic za nic a s s autem Barkas jsem nebyl také každý týden celkem asi osmkrát zván k technické prohlídce, ačkoliv mé auto bylo v naprostém pořádku. Kdyby mne pozvali na technickou pohlídku s autem Volha, které tehdy bylo v dezolátním stavu ,mohli mi hned vzít od auta doklady, ale o to jim zřejmě nešlo, šlo jim asi o varovnou, opakovanou buzeraci s podtextem: my ti otrávíme život, poněvadž my máme moc, a ty jsi bezvýznamný červ v naší moci, který si dovolil navázat styk s americkým občanem, a to u nás není dovoleno, poněvadž je to náš třídní nepřítel.

(06904 – 06924) ukazují chráněnou rostlinu třemdavu z Radotínského údolí, šnečí rodinku na výletě v trávě, a ukázku rosy, kterou jsem fotil pro učebnici fyziky pro devítiletku

(06958 - 07116) ukazují fotky z dovolené v jižních Čechách z Tábora, Třeboně, Chlumu u Třeboně, z Žižkova rodiště Trocnova, Českých Budějovic, Českého Krumlova, Čertovy stěny u Lipna, Prachatic, rybníka u Čejkovic, Hluboké n. Vlt.,Blatné se stádem daňků a jejich krmením, Volyně, Vimperka, Boubínského pralesa, řeky Vydry, hradu Rábí, Horažďovic, malebné vesnice Velký Bor, zámku Žinkovy, vodního hradu Švihova, Klatov a Stříbra. Některé z těchto fotek jsem později uplatnil i v lexikonech a knihách nakladatelství Kartografia a v časopise TV revue.

(07117 – 07133) pocházejí z letního a podzimního Průhonického parku

(07135 – 07145) jsou z tradičního závodu oldtimerů Zbraslav - Jíloviště z doby , kdy už jsem byl zaměstnán ve Veterinární nemocnici v Říčanech

(07153) ukazuje záběr z operace v této nemocnici

(07159 – 07224) jsou záběry z Velké Pardubické. Snímky z posledních dostihů už mají barevný posun, poněvadž byly exponovány už za pozdně odpoledního šera. Velká Pardubická tehdy začínala až ve 12.30 Dnes už Velká pardubická začíná před polednem a poslední dostih se běží ještě za přijatelných světelných podmínek bez barevného posunu nebo nutnosti dělat snímky na černobílý film

(07240) jsou renovované barokní sáně z bývalého majetku mého kamaráda Ludvíka Hesse

(07245) je preparát motýla, otakárka fenyklového, který jsme fotil pro učebnici přírodopisu pro Pedagogické nakladatelství, v doně, kdy už motýli na podzim v přírodě nelétali

(07262 – 07265) jsou reprodukce dvou dokladů z mého osobního spisu, ke kterému jsem se dostal asi při příležitosti změny v zaměstnání. Jedná se o mimořádnou pochvalu za úspěšné složení atestace, a druhý doklad je o zapůjčení mého spisu Krajské správě SNB, která se o mne zajímala z důvodů, které mi dodnes nejsou známy, stejně jako důvody buzerace , kterým jsem byl vystaven, a důvody zabavení zbraní. Nic jsem si o těchto důvodech nepřečetl ani ve spisu, který o mně vedla STB. Musí tedy ještě existovat tajnější spis, ale k tomu jsem se po roce 1989 nedostal.

(07268 – 07289) jsou podzimní snímky z okolí Říčan, z operace rumenotomie u krávy ve VN Říčany, zívající německé dogy, a poslední dva snímky jsou z honů konaných v Průhonickém parku.

06818R.jpg

06824R.jpg

06836R.jpg

06851R.jpg

06860R.jpg

06876R.jpg

06877R.jpg

06880R.jpg

06888R.jpg

06896R.jpg

06899R.jpg

06904R.jpg

06911R.jpg

06915R.jpg

06923R.jpg

06924R.jpg

06948R.jpg

06950R.jpg

06953R.jpg

06954R.jpg

06955R.jpg

06959R.jpg

06962R.jpg

06965R.jpg

06966R.jpg

06968R.jpg

06973R.jpg

06976R.jpg

06983R.jpg

06989R.jpg

06993R.jpg

06998R.jpg

07000R.jpg

07009R.jpg

07013R.jpg

07022R.jpg

07029R.jpg

07035R.jpg

07037R.jpg

07045R.jpg

07048R.jpg

07053R.jpg

07055R.jpg

07056R.jpg

07059R.jpg

07071R.jpg

07080R.jpg

07081R.jpg

07087R.jpg

07093R.jpg

07097R.jpg

07104R.jpg

07106R.jpg

07116R.jpg

07117R.jpg

07124R.jpg

07126R.jpg

07130R.jpg

07133R.jpg

07135R.jpg

07137R.jpg

07140R.jpg

07145R.jpg

07153R.jpg

07159R.jpg

07165R.jpg

07166R.jpg

07167R.jpg

07170R.jpg

07173R.jpg

07182R.jpg

07185R.jpg

07191R.jpg

07198R.jpg

07202R.jpg

07215R.jpg

07217R.jpg

07220R.jpg

07224R.jpg

07240R.jpg

07245R.jpg

07262R.jpg

07265R.jpg

07268R.jpg

07270R.jpg

07275R.jpg

07277R.jpg

07287R.jpg

07289R.jpg