./fotky/1974/

Předmluva k roku 1974

Rok 1974 byl na delší dobu posledním rokem, kdy jsme vyjel na dlouhý poznávací výlet do ciziny. S finanční pomocí svých příbuzných v cizině a vydělané tvrdé měny (psaním recenzí na odborné zahraniční veterinární příručky, prací jako manuelní pomocný dělník při výstavbě a likvidaci výstavních stánků na veletrzích doma i v cizině a přítomností coby poradce a hostitel na stáncích firmy JOBO na Interkamerách pravidelně pořádaných každý druhý rok v Průmyslové paláci v Praze) jsem si zakoupil profesionální kameru Linhof Master Techniku až do formátu 9x12 cm se dvěma objektivy a malým příslušenstvím. Převážně jsem s ní pracoval na formát 6x 9 cm, kterým jsem mohl silně konkurovat ostatním fotografům třebas při prodeji návrhů na pohlednice Pressfotu

První obrázek s touto kamerou jsem udělal v Regensburgu v NSR a po návratu z dovolené jsem byl překvapen její mimořádnou výkonností a ocenil jsem možnost provádět restituci sbíhavých linií už během snímání. Počítám ji k nejlepším a nejméně poruchovým fotoaparátům, které jsem kdy měl v ruce.Modernější způsob restituce sbíhavých linií pomocí programu Adobe Photoshop na už vyvolaných snímcích zdaleka nedosahuje téže dokonalosti , jako restituce prováděná technickou kamerou během snímání před expozicí.Odborník tyto druhy restitucí snadno na hotovém snímku od sebe rozliší. Používání stativu s touto kamerou je nezbytné, i když je vybavena i možností snímání z volné ruky, ale tu jsem vlastně nikdy nevyužil, jen vyzkoušel. A nyní už k uveřejněným obrázkům:

(03044 – 03067) jsou fotografie naší už dva a půl leté Anetky, cizopasné ozdobné houby a ukázky reklamy na léky používané k ošetřování zvířat Odbyt na tyto reklamní snímky jsem měl u odborného časopisu firmy SPOFA, propagující veterinární léčiva. S firmou SPOFA jsem léta na tomto poli spolupracoval.

(03114 – 03125) jsou fotky jarních krokusů, a z Prahy

(03134 – 03158) jsou snímky z Bratislavy, Pardubic, soch lidového umělce z Veltrus a cizopasné houby z Veltruského parku

( 03160 – 03172) pocházej z NDR, z Dresden a Moritzburg

(03179 – 03228) pocházejí z Čech, z Poděbard, Chlumce n. Cidl.,ze safari ve Dvoře Králové, České Metuje, Dědova, Adršpašsko-Teplických skal a ukazují ptačí hnízdo s mláďaty,

(03231 – 03251) ukazují Prahu, ptačí hnízdo s mláďaty 7 dnů starými a samičkou

(03263 – 03269) 15.června jsem se jako fotograf zúčastnil mezinárodního desetiboje v Praze a vyfotil několik sportovců našich i zahraničních ´při skoku vysokém, a skoku o tyči

(03277 – 03295) jsem fotil Brno

(03295 – 03296) v polovině července jsem vyjel na zahraniční cestu s úmyslem navštívit Švýcarsko, které podle mne vedle Norska, země hor a fjordů, patří svými horami a jezery k nejkrásnějším zemím Evropy. Cestou až na hranice se Švýcarskem jsem ještě u nás vyfotil malebný kostelík v pohraničním Pomezí a pak jsme se zdržoval u známých v NSR, v Regensburgu, kde jsem udělal svůj první obrázek s nově získanou Linhofkou.

Počasí v té době bylo tak špatné na fotografování, že mi bylo líto vycestovat z pohodlí domova u známých na předem pro mne zbytečnou cestu, poněvadž fotografovat v neustávajícím dešti a při obloze pokryté temnými, nízkými mraky nemělo smysl. Známí mi zařídili „brigádu“ u největšího dodavatele pekařských výrobku pro Řezno a okolí a strávil jsem tam skoro 14 dnů jako pozorovatel práce zaměstnanců  pekařství s úkolem nalézt, co by se na jejich práci dalo zracionalizovat a rozvážel jsem po městě dodatečné objednávky pečiva. Obzvláště z první části úkolu jsme měl strach, poněvadž kontakt s pečivem jsem až doposud měl jenom při snídani u stolu a s pekařským řemeslem jsem měl zkušenosti nulové. Přesto, když jsem získal důvěru „spoluzaměstnanců“ jsem navrhl jako „vylepšovák“ namísto natírání jednotlivých kousků pečiva jejich hromadné namáčení do sladkého roztoku včetně drátěných podložek pod pečivem a výrobu nálepek na chléb, udávajících hmotnost chlebů tak, aby se nemusely vyhrabávat jednotlivé lístečky z mísy, ale odtrhávat z podlouhlých děrovaných pásků asi tak , jak jsou v arších distribuovány poštovní známky. Nic chytřejšího se mi nepodařilo vymyslet Přesto majitel pekařství odměnil moji „spolupráci“ sumou 300 DM v hotovosti , což v přepočtu na naši měnu představovalo za 14 dní práce v NSR skoro trojnásobek mého měsíčního platu včetně nočních a svátečních služeb v Československu. Ale nyní zpět k mému cestování:

(03302 -03337) Koncem července jsem vyrazil přes Ulm s nejvyšší kostelní věží Německa a dále kolem premonstrátského kláštera v Obermarchtal, vyhlídky od zámku Werenwaag a kolem hradu Wildenstein a vyhlídky od hradu Hohentviel na švýcarskou hranici u Schaffhausen s největším středoevropským vodopádem na řece Rýn Rheinfall a kastelem Minot

(03342 – 03417) pokračoval jsem pak přes Zuerich, kolem jezera Lauerzer See,, přes Schwyz do Luzern a přes Bruenning Pas ( 1008 m.n.m) k propasti Aaresschlucht a po silnici Sustenstrasse k ledovci Steingletscher, a přes Sustenpass (2259 m.n.m.), kde jsem se autem dostal skoro do výše v našich tehdy v československých podmínkách nejvyšších štítů Vysokých Tater přístupných (vyjma Lomnického štítu ) jenom horolezcům. Na konci silnice Sustenstrasse jsem obdivoval, jak Švýcaři u údolní nádrže Pfaffensprung (obr.3417) citlivě zachovali přírodní krásu odtoku z této nádrže pro oči turistů.

(03421 – 03489) Za koncem silnice Sustenstrasse jsem pak pokračoval po silnici Klausenstrasse přes Klausenpass (1948 m.n.m.) přes Wallenstadt, kolem zámku Werdenberg k hoře Saentis (2504 m.n.m.), na kterou jsem vyjel lanovkou a nahoře fotil nádherné pohledy na zasněžené vrcholky a údolí a dojel pak do města St.Gallen a překročil hranici s knížectvím Lichtenstein a hradem Guttenbberg a po opuštění knížectví dojel do Chur a dále kolem zámku Ortenstein a projel divokou soutěskou zadního Rýna Via Mala, přes Zillis, kde si vyfotil vzácný dřevěný kazetový strop ze 12 stol., jedinečné dílo s figurálními malbami (obr.03489)

(03491 – 03547) přes Alvaschein, Savognin projel přes Julier Pass ( 2284 m.n.m.) a Silvaplana do St. Moritz a dále kolem jezera Silvaplana See s pro Švýcarsko typickou alpskou krávou, kolem jezera Silser See a přes Majola Pas (1805 m.n.m) , Promontogno, až k malebné obci Soglio při italské hranici. Od jejího hřbitova je nádherný výhlede na skupinu hor Skiora (obr 03547)

(03554- 03588) Projel jsem pak kratší trasu po italském území kolem vodopádu Aqua Fraggia a vodopádu před italským Pianazzo a vrátil se na švýcarské území a projel Spluegen pas (2113 m.n.m) a kolem jezera Moésola na pasu San Bernardino (2065 m.n.m.) a kolem vodopádu Buffalora přijel do Bellinzona se třemi kastely

(03591 – 03661) Z Bellinzony dojel do Lugano dále do Locarno a najel na St. Gotthartskou silnici přes pas St. Gotthart (2108 m.n.m.) a přes Hospental s hradem a kostelem a dále Goeschenen projel kolem jezera Urner See s průhledy mezi sloupy galerií do NSR do Konstanz na břehu Bodamského jezera, kde si vyfotil kostnickou budovu koncilu, v níž byl souzen a odsouzen k upálení náš Mistr Jan Hus

(03665 – 03768) tyto obrázky už pocházejí z Čech od Slapské přehrady , kde fotil lety na rogalu taženém motorovým člunem, fotil jsem díle atraktivní zaměstnankyni pokusného oddělení IKEM se štěnětem , kde jsem zastupoval kolegu, naši už tříletou Anetku, motýly v Radotínském údoli a pokusil jsem se o umělecký AKT v přírodě. Pokud by se někomu zdál být málo umělecký, model bezpochyby stojí za podívání a nadšený obdiv.

(03770 – 03939) další obrázky pocházejí z Prahy, Zbraslavi, Kutné Hory a z Velké Pardubické, která se konala za velmi špatného počasí, takže převážnou část fotografií jsem musel dělat na citlivý černobílý film. Dnešní fotografové používající digitální techniku jenom přestavují aparát na větší citlivost ASA a pokračují při nečekané změně světelných podmínek ve fotografování bez výměny aparátu nebo filmu. Obr. (03870) zachycuje dramatický okamžik,kdy kočár s Kladrubskými trubači přetrhl při zahajovacím ceremoniálu svými vysoko upevněnými vlajkami kabel vedoucí přes cílovou rovinu a jen náhodou nedošlo k zranění kohokoliv včetně koní. Škoda že nebylo slunečné počasí, fotka by byla technicky dopadla lépe. Obr. (03039) zachycuje dnes už nepředstavitelnou situaci, že by se diváci dostali do blízkosti koně po pádu za překážkou a byli přítomni ošetřování a zvedání koně na končetiny. Dnes se na závodiště dostávají velmi těžko i fotoreportéři a ještě ve velmi omezeném počtu. Tím se stává fotka také historickou

(03948 – 04012)jsou záběry z Průhonického parku , Českého Krumlova a stěhování nábytku na veterinárním středisku Dolní Břežany a ukládání pramice našeho kolegy MVDr. Kašpara na její zimoviště.Dva z mých kolegů na obrázku už dnes nežijí. Záběry z honu na pozemcích JZD Hodkovice a již neexistující průhled na Průhonický zámek (04012). uzavírají rok 1974
. .

03044R.jpg

03048R.jpg

03067R.jpg

03114R.jpg

03119R.jpg

03125R.jpg

03134R.jpg

03142R.jpg

03153R.jpg

03158R.jpg

03160R.jpg

03171R.jpg

03172R.jpg

03179R.jpg

03181R.jpg

03182R.jpg

03188R.jpg

03192R.jpg

03193R.jpg

03200R.jpg

03202R.jpg

03207R.jpg

03211R.jpg

03213R.jpg

03221R.jpg

03222R.jpg

03228R.jpg

03231R.jpg

03245R.jpg

03246R.jpg

03251R.jpg

03263R.jpg

03265R.jpg

03269R.jpg

03277R.jpg

03281R.jpg

03290R.jpg

03295R.jpg

03296R.jpg

03302R.jpg

03309R.jpg

03311R.jpg

03314R.jpg

03322R.jpg

03325R.jpg

03333R.jpg

03334R.jpg

03337R.jpg

03342R.jpg

03350R.jpg

03351R.jpg

03354R.jpg

03360R.jpg

03363R.jpg

03368R.jpg

03385R.jpg

03386R.jpg

03387R.jpg

03396R.jpg

03398R.jpg

03402R.jpg

03405R.jpg

03408R.jpg

03413R.jpg

03417R.jpg

03421R.jpg

03427R.jpg

03432R.jpg

03441R.jpg

03443R.jpg

03447R.jpg

03453R.jpg

03465R.jpg

03469R.jpg

03474R.jpg

03480R.jpg

03483R.jpg

03489R.jpg

03491R.jpg

03498R.jpg

03508R.jpg

03511R.jpg

03518R.jpg

03526R.jpg

03529R.jpg

03532R.jpg

03536R.jpg

03543R.jpg

03547R.jpg

03554R.jpg

03558R.jpg

03565R.jpg

03574R.jpg

03578R.jpg

03580R.jpg

03588R.jpg

03591R.jpg

03593R.jpg

03597R.jpg

03603R.jpg

03611R.jpg

03612R.jpg

03626R.jpg

03632R.jpg

03633R.jpg

03641R.jpg

03649R.jpg

03654R.jpg

03661R.jpg

03665R.jpg

03673R.jpg

03680R.jpg

03693R.jpg

03706R.jpg

03718R.jpg

03729R.jpg

03737R.jpg

03742R.jpg

03753R.jpg

03755R.jpg

03763R.jpg

03768R.jpg

03770R.jpg

03774R.jpg

03797R.jpg

03799R.jpg

03805R.jpg

03837R.jpg

03843R.jpg

03851R.jpg

03853R.jpg

03855R.jpg

03859R.jpg

03863R.jpg

03864R.jpg

03870R.jpg

03876R.jpg

03878R.jpg

03886R.jpg

03893R.jpg

03894R.jpg

03903R.jpg

03909R.jpg

03919R.jpg

03921R.jpg

03922R.jpg

03924R.jpg

03928R.jpg

03931R.jpg

03939R.jpg

03948R.jpg

03949R.jpg

03952R.jpg

03956R.jpg

03959R.jpg

03973R.jpg

03978R.jpg

03985R.jpg

03988R.jpg

04012R.jpg